کوتاهی های ما در زمینه واقعه طبس


سیدجمال حیدری
1012 بازدید


  هنوز انقلاب ما به دو سالگی خود نرسیده بود و دشمن که موقعیت و جایگاه خود را در خاورمیانه در خطر می دید سریعاً با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده به خاک میهمان هجوم آورد این هجوم که بسی ناجوانمردانه و موذیانه صورت گرفته بود پیامدهایی چنان غیرقابل پیش بینی و ناگوار برای متجاوز به دنبال داشت که رئیس جمهور وقت آمریکا جیمی کارتر را به هراس افکند و جایگاهش متزلزل و ادامه ریاستش به چالشی جدی افتاد که این اتفاقات همگی در کتاب ۴۴۴ روز او منعکس است.
هنوز انقلاب ما به دو سالگی خود نرسیده بود و دشمن که موقعیت و جایگاه خود را در خاورمیانه در خطر می دید سریعاً با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده به خاک میهمان هجوم آورد این هجوم که بسی ناجوانمردانه و موذیانه صورت گرفته بود پیامدهایی چنان غیرقابل پیش بینی و ناگوار برای متجاوز به دنبال داشت که رئیس جمهور وقت آمریکا جیمی کارتر را به هراس افکند و جایگاهش متزلزل و ادامه ریاستش به چالشی جدی افتاد که این اتفاقات همگی در کتاب ۴۴۴ روز او منعکس است. (۴۴۴ روز خاطرات جیمی کارتر در کشورمان ترجمه و توسط نشر اطلاعات منتشر شده است).
علاوه بر آن فرمانده این عملیات سرهنگ چارلز بکویت که فرماندهی عملیاتی بزرگ را بر عهده داشت از ترسیم، توضیح و تفسیر آنچه در طبس رخ داد عاجز ماند و از سوی پنتاگون سخت مورد شماتت و اعتراض واقع شد و حتی بعدها این فرمانده نگون بخت مورد غضب قرار گرفته و سرانجامی شوم یافت به طوری که بعد از چاپ کتاب خاطراتش تحت عنوان دلتا فورس (کتاب یاد شده تحت عنوان نیروی دلتا در ایران ترجمه و توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است) او به آنچه به نقل از او منتشر شده بود معترض شد ولی این اعتراضات سرانجام شومی برای او رقم زد به طوری که چندی بعد جسد او را در خانه اش یافتند علت مرگ سکته قلبی اعلام شد در حالی که خانواده او در مصاحبه با نشریات آمریکایی به سلامت کامل او معترف بودند. متأسفانه با اینکه حدود سه دهه از اتفاق عظیمی که به معجزه می ماند گذشته ما کار اندکی کرده ایم ولی آمریکایی ها برای همین واقعه تاکنون کتابها و فیلمهای بسیاری ساخته و پرداخته اند تا تمام آنچه گذشت را به نفع خود مصادره کنند در حالی که ما تنها و تنها یک فیلم سینمایی که یک ورژن سریال هم از آن تهیه شده بود تحت عنوان طوفان شن ساختیم که به یقین کافی نبود. هر چند زحمات و هزینه بسیاری برای ساخت آن صرف شد اما به علت عدم تحقیق و پژوهش کافی در مورد این واقعه، قسمت اعظم آن همچنان پنهان و در مصادره دشمن باقی ماند. می طلبد ارگانها و سازمانها و حتی وزارتخانه هایی چون ارشاد در این زمینه پیش قدم شده متولی نگارش کارهای پژوهشی و یا خلق آثار ادبی و هنری با موضوع واقعه طبس شود چرا که این برگ از تاریخ معاصر ما که برای نسل امروز غبار گرفته و بیگانه جلوه می کند، یکی از اوراق زرین و افتخارآفرین تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.
دولت مردان آمریکایی بعد از این شکست مفتضحانه برای پاسخگویی به افکار عمومی بر آن شدند این تجاوز به حریم کشورمان را توجیه کنند و توجیه آنها آزادسازی گروگان های آمریکایی بود که شواهد و قراین به دست آمده مشخص کرد انگیزه و مقصود اصلی آنها از این تجاوز سرنگوی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود نه آزادسازی گروگانها بلکه این ادعا بعد از شکست آنها در طبس مطرح و در رسانه های آنها به بحث کشیده شد. هجوم نیروهای آمریکایی به خاک ما در همان زمان پیامدهای مختلفی به همراه داشت که از جمله آنها می توان به نحوی به تثبیت انقلاب و تبلیغ آن در خارج مرزها اشاره کرد که این موضوع دشمنان انقلاب را به تکاپو واداشت تا تصمیمی جدی تر برای خاموش کردن انقلاب اسلامی در ایران بگیرند و راه اندازی و تحمیل جنگ یکی از این اقدامات و پیامدهای واقعه طبس بود.


کیهان ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷