تلاش رژیم صهیونیستی برای شستشوی مغزی جوانان مصری


1512 بازدید

تلاش رژیم صهیونیستی برای شستشوی مغزی جوانان مصری

بنوشته برخی روزنامه های مصری رژیم اشغالگرقدس با راه اندازی صفحات متعدد برروی سایتهای اجتماعی تلاش زیادی برای شستشوی مغزی جوانان درکشور های عربی بویژه مصر انجام می دهد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازپایگاه خبری شهاب رژیم صهیونیستی همزمان با افزایش تعداد استفاده کنندگان از پایگاه های اجتماعی بویژه توئیتروفیسبوک دربین جوانان کشورهای عربی برنامه ریزی دقیقی برای استفاده بهتر از این پایگاه ها جهت شستشوی مغزی جوانان در اینکشورها بویژه مصرانجام داده است.

تل آویو تلاش دارد با برقراری ارتباط با جوانان عرب از طریق سایتهای توئیتر و فیسبوک آرمانهای پاک جوانان کشورهای عرب را درمورد فلسطین و خطراسرائیل هدف قرار داده وجایگاه این مسائل مهم و حساس را در اذهان آنها متزلزل و بتدریج محو کند.

به همین منظور سفارتخانه های رژیم صهیونستی در چند کشورعربی بویژه مصر تلاش میکنند با راه اندازی اینگونه صفحات بر روی پایگاه های اجتماعی ارتباط قوی تری با جوانان کشور هایی که این سفارتخانه ها درآنها واقع شده است برقرار نمایند. انتخاب اسم این صفحات هم با دقت فراوان صورت می گیرد.
به عنوان مثال سفارت رژیم اشغالگر قدس در مصر عنوان "اسرائیل در مصر" را برای خود انتخاب کرده است تا بتواند کشتار مصریها بدست سربازان صهیونیستی را طی دهه های اخیر ازاذهان جوانان اینکشور پاک نماید ودشمنی تاریخی مصری ها نسبت به اسرائیلی ها را به بوته فراموشی بسپارد.
مثلا میتوان از " افیخای ادرعی " سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی که کاملا به زبان عربی مسلط است درمصاحبه با رسانه های عربی از جمله شبکه الجزیره به زیبائی تمام به عربی صحبت می کند یادکرد،این مقام اسرائیلی یکی از صهیونیستهای پیشرو در زمینه راه اندازی صفحات عربی در سایت فیسبوک است.
این نظامی صهیونیست که بهتر ازهر کس دیگری نسبت به جنایتات ارتش رژیم اشغالگر علیه فلسطینی ها آشنایی داردتلاش میکند تا تصویری مغایر با حقیقت از چهره واقعی ارتش اسرائیل ترسیم نماید.و داستانهایی از اقدامات انساندوستانه ارتش اسرائیل نقل میکند بگونه ایکه مخاطب بیگانه بامسائل فلسطین احساس میکند درجهان هیچکس دلسوزتر از نظامیان اسرائیل برای فلسطینیها نیست!!! وی تقریبا هر روز صحفه خود را با اخبار و تصاویر جدید به روز رسانی می کند تا درجهت عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با جوانان کشورهای عربی گام بردارد.
"افیخای ادرعی"درنوشته هایش نه تنها خودرا یک شهروند عرب نشان میدهد بلکه با استفاده از آیات قرآن وادعیه،ضرب المثل های مصری و نوشتن مطالبی درمورد نماز تلاش دارد خود را یک مسلمان پایبند به مسائل دینی و مذهبی هم نشان دهد!!!
این صهیونیست همچنین در صفحه خود اخبار گوناگونی در مورد فعالیت های یهودیان عرب تبار اسرائیل بویژه مصری های مهاجر به سرزمین های اشغالی منعکس می کند تا بلکه بتواند با این ترفند شفقت مصری ها را در قبال صهیونیست بدست آورد.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونستی اخیرا با درج مطالبی در مورد یک نظامی یهودی مصری تبار به نام خانم "دینا عوفادیا" در صفحه فیسبوک خود تلاش کرد پیوستن این خانم به ارتش اسرائیل را نوعی وفاداری مصریها به اسرائیل نشان دهد و وانمود کند که اسرائیلی ها و مصری ها به یکدیگر عشق می ورزند!!

اما نکته جالب اینجاست که برغم همه این ترفندها و شگردهای شیطانی از سوی صهیونیست ها برای فریب افکار عمومی جوانان در کشور های عربی و مسلمانان، صفحات عربی راه اندازی شده از سوی اسرائیل در پایگاه های اجتماعی از جمله صفحه سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مملو از کامنت های خشم آلود فلسطینی ها و شهروندان دیگر کشورهای عربیست.

بسیاری ازجوانان عرب درواکنش به مطالب "افیخای ادرعی"نوشته اند رژیم صهیونیستی نه تنها عامل همه بدبختی های ملت های منطقه است و باید بساط آن ازمنطقه برچیده شود، بلکه تک تک عناصر این رژیم دیر یا زود باید پاسخگوی جنایات خود در بیش از 6 دهه گذشته علیه ملت های منطقه بویژه فلسطین باشند.


قدسنا