اظهارات آیت الله گلپایگانی در خصوص آتش سوزی مسجدالاقصی


1494 بازدید

اظهارات آیت الله گلپایگانی در خصوص آتش سوزی مسجدالاقصی
موضوع : آیت‏اله گلپایگانىاز : 21 تاریخ 4/6/48

به : 316 شماره : 2484/21

ساعت 11 صبح 2/6/48 آیت‏اله گلپایگانى در اطاق خود با شاکرى و سیدمهدى پسرش و یک طلبه اصفهانى که هویتش معلوم نشد اظهار کرد اسرائیل خودش خون خودش را مباح کرده است شاکرى اعلامیه‏اى را به آقا مى‏دهد و مى‏گوید شما این را مهر کنید گلپایگانى مى‏گوید اعلامیه مهر نمى‏خواهد امضا کافى است. طلبه اصفهانى گفت جریان چیست. گلپایگانى اظهار کرد ما درباره آتش‏سوزى مسجدالاقصى چیزى نوشتیم و دادیم درب مدرسه فیضیه زده‏اند و طلبه‏ها جمع شدند به مطالعه آن و سازمانیها هم آمدند طلبه اصفهانى گفت سازمانیها مى‏ترسند این حرفها به خودشان برگردد گلپایگانى گفت ما در این اعلامیه کلمه عمال اسرائیل را به کار بردیم و نظر به اینکه در دنیا بلوا راه شده جریان آتش‏سوزى مسجدالاقصى سر و صداى عجیبى راه انداخته لذا سازمانیها هم با این کار مخالف نیستند و بعید است ممانعت کنند. گلپایگانى اضافه کرد عبدالناصر خیلى حماسه خوانده و افزود این آتش‏سوزى به دست خود یهودیها شده ولى مى‏گویند یک جوان مسیحى این کار را کرده است. سیدمهدى به طلبه اصفهانى گفت تا چهار بعد از ظهر اعلامیه‏ها حاضر مى‏شود و ما قصد داریم در تمام شهرستانها توزیع کنیم و مقدار زیادى به شما مى‏دهیم که در اصفهان توزیع کنید.

نظریه منبع : اعلامیه‏هاى گلپایگانى معمولاً در چاپخانه علمیه زیرنظر فضل‏اله طباطبائى به چاپ مى‏رسد.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد اعلامیه تکثیر شده و فعلاً در قم توزیع گردیده است. ارم

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح و به عرض مى‏رساند که همان طور که قبلاً به استحضار رسیده تهیه اعلامیه گلپایگانى و تکثیر آن صحت دارد و چاپخانه علمیه مبادرت به چاپ آنها نموده و با اینکه قبلاً تعهد سپرده بود که بدون اطلاع مبادرت به این اقدام ننماید. نسبت به اجراى دستور گلپایگانى و چاپ اعلامیه اقدام کرده که مورد مؤاخذه قرار گرفته. روحانى

رئیس ساواک ـ آقاى گلپایگانى چون تا به حال اقدامى ننموده بود ناراحت شده لذا براى جبران گذشته مبادرت به صدور اعلامیه نموده که مراتب قبلاً به استحضار رسیده.

یک نسخه در پرونده سید مهدى گلپایگانى است.

در پرونده سید محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود اوانى 12/6

آقاى اوانى ـ آقاى ابراهیمى

بهره‏بردارى شود 11/6