اعتصاب در ایران‌ایر فرودگاه مهرآباد را در معرض تعطیلی قرار داد


1597 بازدید

استفاده اداری محدود 1 نوامبر 1978 ـ 10 آبان 1357

از: سفارت آمریکا، تهران ـ 10668 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

موضوع: اعتصاب در ایران‌ایر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

را در معرض خطر تعطیلی قرار داد

1ـ کارکنان ایران‌ایر در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در صبح اول نوامبر دست به اعتصاب کامل زدند. مدیریت پان آمریکن بما اطلاع داد که از آنجا که امور خدمات خطوط هوایی خارجی عمدتاً از سوی پرسنل زمینی ایران‌ایر صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد که کلیه پروازهای آلمان عصر روز اول نوامبر متوقف خواهد شد و خطوط هوایی خارجی ناگزیر از عبور بر فراز تهران خواهند شد. فعالیت برج کنترل و خدمات پروازی مربوط بدان هنوز ادامه دارد و خطری برای فرود هواپیماها در مهرآباد وجود ندارد.

2ـ مالونی مدیر شعبه پان آمریکن در ایران و افغانستان به مأمور سفارت گزارش داد که مدیرعامل هوانوردی کشوری صبح روز اول نوامبر به وی اطلاع داد که اعتصاب دارای ماهیت سیاسی است و بنابراین حل آن مشکل است. مدیرعامل به مالونی اطمینان داد که کلیه اقدامات ضروری برای آنکه مسافران خطوط هوایی از طرف اعتصابیون مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، به عمل خواهد آمد.سولیوان

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی در تهران – کتاب نهم