درباره شهید مرتضی مطهری


درباره  شهید مرتضی مطهری
دراین سند منبع ساواک به سخنرانی آیت الله شهید مطهری در 12 دی ماه 1346 اشاره دارد . شهید مطهری در سالهای اولیه فعالیت حسینیه ارشاد در آنجا برای مخاطبان سخنرانی می کرد. در این سخنرانی که بعد از برگزاری نماز عید فطر ایراد شده است. شهید مطهری به دو نکته بسیار مهم اشاره می کند.

اول آنکه به مناسبت عید فطر بر ضرورت حفظ وحدت بین مسلمانان جهان تاکید دارد و از رئیس جمهوری وقت آمریکا یعنی لیندن جانسون (زاده27 آگوست 1908-مرگ 22 ژانویه 1973 ) به عنوان عامل تفرقه میان مسلمانان جهان یاد می کند. این سند نشان دهنده بصیرت این شهید بزرگوار در شناخت جریان های سیاسی حاکم برجهان آن روز، و ریشه یابی وشناسایی نقش دولت آمریکا در تفرقه افکنی میان مسلمانان جهان است.

دوم آنکه شهیدمطهری با پیشنهاد حذف تدریس زبان عربی در مدارس کشور و نیز جایگزین کردن واژه های زبان های غربی(انگلیسی– فرانسوی– آلمانی) بجای کلماتی که ریشه عربی دارند، مخالفت کرده است. این ایده بدنبال مقاله دکتر محسن شاملو تحت عنوان «رهایی زبان فارسی» توسط روزنامه اطلاعات پیگیری شد. مسئولین این روزنامه در آن دوره ، تحت پوشش دفاع از زبان فارسی در چند شماره به منظور مقابله با فرهنگ ایرانی- اسلامی به سراغ باستان گرایان می روند و چند مقاله در این موضوع منتشر می کنند. ازجمله ابراهیم پورداود( زاده ۲۰ بهمن ۱۲۶۴، رشت- مرگ ۲۶ آبان ۱۳۴۷، تهران) طی مقاله ای در روزنامه ششم دی ماه 1346 صفحه 12 موضوع حذف واژگان عربی از زبان فارسی و جایگزینی لغات زیان های اروپایی را مورد تاکید قرار می دهد. این مقاله با واکنش انتقادی اساتیدی چون محمد محیط طباطبایی روبرو می شود. پاسخ مرحوم طباطبایی طی دو شماره روزنامه اطلاعات در یازدهم و سیزدهم دی ماه 1346 منتشر شد.