سخنرانی آیت الله گلپایگانی در مسجد اعظم قم


2390 بازدید

متن سخنرانى آیت‌اله سید محمدرضا گلپایگانى روز 13/12/48 در مسجد اعظم قم
قبل از ورود بصحبت چون شب گذشته از نجف مکتوبى داشتم که نوشته بودند که حضرت آیت‌اله حکیم را حرکت دادند براى لندن بجهت معالجه. از خداوند متعال شفاى ایشان را مسئلت داریم ( آمین حضار).
من دعا میکنم شما آمین بگوئید سپس از همه آقایان علماء و فضلاء و طلاب و مشتغلین تشکر میکنم که بحمدالله با اینهمه موانع و مزاحمات و مهیا نبودن اسباب در انجام وظایف خود کوتاهى نداشتند.1 وظایف خود را انجام داده و خواهند2 داد انشاءالله و با اینهمه گرفتاریها که براى آنها فراهم است از درس و بحث و تألیف کتاب و تبلیغات دینى کوتاهى نکرده‌ام و نکرده‌اید. جزاکم‌الله خیرالجزاء

تذکر میدهم میدانید کار این دوره از زمان کفار بواسطه ترفیعات و ارتقاء در امور مادى و پیشرفت در علوم اجتماعات غرور و جاه‌طلبى را بنهایت رسانده‌اند و هریکى از این ممالکى که بزعم اهل دنیا ممالک راقیه مینامند آنها در فکر این افتاده‌اند که سایر ممالک را تحت تسلط خود در آورند و بلکه در فکر این هستند که تمام دنیا را تحت تسلط خود در آورند و باالخصوص چون از ممالک اسلامى درک ضعف کردند و از این طرف قوانین اسلام قوانین عادله اسلام را مخالف با مرام تجاوزکارانه و مخالف مرام تعدى خود میدانند نسبت به تسلط بر بلاد مسلمین جدیت بیشترى دارند و چون دانستند تسلط بر ممالک اسلام با حفظ عقاید اسلامى زحمت دارد و شاید میسور نباشد در مقام برآمدند که تضعیف عقاید مسلمین بنمایند و بهترین راه تضعیف را این دانستند که ابتدا کارى بکنند که از امور آخرتى منصرف بکنند و بهتر از آنها در نظرشان تکثیر شهوات و فراهم آوردن امور عادى که ذهن آنها را از اسلام منصرف بکند پس از آنکه از اسلام منصرف کردند آنوقت مقاصد خودشان را ممالک اسلامى اجرا بکنند و لذا ملاحظه میفرمایید بهرنحوى بود عملاً. قولاً
وادار کردند در بلاد اسلام معاصى و خلاف احکام دین رایج شد و اسباب شهوات زیاد پیدا شد بطوریکه مردم دیگر از دین غفلت کردند بعد از آنى که این معنى در نظرشان تأمین شد آنوقت بنا گذاشتند باینکه تبلیغات خود را در بلاد اسلام عملى کنند. اولاً کارهایى که در بلاد خودشان میکردند براى تکثیر شهوات در بلاد اسلام کم‌کم اینها را معمول کردند از این مراکز فسادى که باعث نقض عفت و عصمت میشود از این مراکز فسادى که درش اعتقادات مردم سست میشود اجتماعات فاسده‌اى درست کرده‌اند و مشهور شدند که مردم مسلمین را از عقاید دینى کم کم بى عقیده کردند گاهگاهى سمپاشى کردند و صورت اشکالاتى وارد کردند تا بجائى رسید که وادار کردند در خیلى از ممالک اسلامى میگویند باید مملکت روى اداره قوانین مملکتى اداره بشود نه روى قوانین اسلامى و این معنى قهرا باعث این شد که احکام اسلام کنار برود. ممالک اسلامى اختصاص بیک مملکت هم ندارد نوع ممالک اسلامى یا اکثر شاید اقلیت باقى مانده باشد که بعنوان قوانین اسلامى در آنجا حکومت میکند غالب ممالک اسلامى را یک نحوه‌هاى خاصى وادار کردند که یک قوانین در قبال قرآن جعل کنند و اداره مملکت را روى قوانین مملکتى اداره کنند نه روى قوانین اسلام کم‌کم وقتیکه مردم را آماده کردند براى مقاصد خود دیگر بطمع افتادند و در مقام تبلیغات برآمدند. تبلیغات غیر از تبلیغات عملى که در بیمارستانهایى که در بلاد اسلام درست میکنند کودکستانهائى که در بلاد اسلام درست مى‌کنند مدارس صنعتى‌هاایکه در بلاد اسلام درست مى‌کنند. غیر از اینکه در اینجاها تبلیغ میکنند الان دیگر وقتیکه دیدند مسلمین حامى و پناه بعنوان اسلامى ندارند مشغول شدند به تبلیغات و نشر جزوه‌ها و نشر جراید مسیحیت. نشریات مسیحى و تبلیغات مسیحى. بطوریکه چندى قبل یکى از آقایان نامه‌اى ارائه داد که از مسیحى‌ها به او نوشته بودند که این چند وقتى که ما در ارسال نامه کوتاهى میکردیم و گاهى موفق نمیشدیم براى این بود که قانون مرکزى تبلیغات ما در مملکت شما خلاف قانون بود و گاهگاهى مأمورین دولت مانع از اجراى مقاصد ما میشدند و حالا دیگر این قانون. ما رفتیم و شرح دادیم و الآن به نحو قانونى ما تبلیغ میکنیم که همه هفته براى شما نوشته میفرستیم و شما هم هرچه میخواهید براى ما نامه بفرستید. رسمیت پیدا کرد که براى او نوشته بود این ایام نشریات مسیحى در [بین ]جوانان نظام وظیفه کثیرا مجانا منتشر میشود و افکار جوانان را مشوش کرده. خیلى تعجب کردم که آیا دولت قدرت جلوگیرى تبلیغات خارجى را حتى در [اماکن ]نظامى ندارد نمیتواند جلو بگیرد حقیقتا مضطر است که اگر اینطور باشد انا لله و انا الیه راجعون و اگر دارد قدرت و عمدا جلوگیرى نمیکند که این مصیبت بالاتر از مصیبت اول است. نمیدانم که اگر در نظامى تبلیغات مسیحى یا یهودى یا کمونیست منتشر بشود و تأثیر کند در قلوب اینها دیگر این نظامى مملکت ایران نخواهد بود اینها نظامى خارج میشوند اینها اجنبى‌پرست میشوند خیلى مطلب اهمیت دارد که حتى در نظامى این تبلیغات بشود. حضرت ابى‌عبداله سلام‌الله علیه فرمود ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فى دنیاکم1 حالا اگر این ممالک اسلامى بدین عنایت ندارد که باستقلال مملکت خودشان عنایت داشته باشند نگذارد روزى چنین منتشر بشود میان مسلمین و بالخصوص در افراد نظامى که جان مملکت در دست آنهاست این مملکت در معرض سقوط واقع میشود چرا باید مملکت اسلامى کمک بکند بتضعیف عقاید دینى و چرا باید مملکت اسلامى عقاید کفر را تعظیم و تجلیل بکند بچه مناسبت مملکت اسلامى باید جشن با شکوه براى مثلاً چندین سال گذشته آتش‌پرستى و گبر تجلیل کند مصارف زیادى را صرف تجلیلات و صرف ترویج مملکت و ترویج کفر کند آیا مسلم کفر را ترویج میکند مگر ما مملکتى نیستیم این ممالک اسلامى که امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه فرمود من و شما بنده خدائى هستیم که خدائى غیر از او نیست چرا باید حالا افتخار بکند یک مملکت اسلامى باینکه جشن کفر چندین ساله که یکوقتى اینها کافر بودند و چه کار میکرد حالا ما به کفریات آنها افتخار میکنیم آیا آتش‌پرستى و افتخار مملکت آنها ارتجاع نیست آنوقت به ما میگویند مرتجعید که خداپرستید دیگر حالا در این عصر باز هم باید آتش را ترویج کرد باز هم باید بشرپرستى را ترویج کرد که در آن قرون وسطى داشتند این خیلى خطر میآورد براى ممالک اسلامى که ترویج کفر بکند چرا باید در ممالک اسلامى افکار الهى را زیر پا بگذارند چرا باید در ممالک اسلامى آنچه را که خدا فرموده و پیغمبر فرموده است اعتناء باین نکند چرا آنچه که از آثار دین و اسلام است کم‌کم از بین میبرند چرا باید در ممالک اسلام تولد حضرت رسول (ص) اثرى درش نباشد و تعطیل رسمى از او ساقط بشود واقعا اگر غرض مبارزه با دین نباشد این حرف اساسى است؟ من وقتیکه تلگراف کردم که چرا این ایام را تعطیل نمیکنید فرستادند بمن جواب دادند چون ایران از حیث کار عقب است ما میخواهیم این یکروز را کار بکنیم تا جلو بیفتیم. راست میگویند؟ و چطور حالا میگویند

میخواهیم هفته‌اى دو روز تعطیل کنیم؟ اگر از کار عقب است چرا حالا زمزمه است که پنجشنبه را میخواهیم تعطیل کنیم؟ زننده است این کارها. این کار مثل این است که میخواهیم اصلاً با دین معارضه کنیم. خوب بکنید. حالا عاشورا و تاسوعا را تعطیل نکردید. چطور شد. آیا ملت مسلمان باین کار اعتنائى کرد؟ ملت مسلمان بحمداله در کار خودش ثابت است. الان مى‌بینید همینکه اسم محرم و عاشورا میآید چه ولوله‌اى در مملکت ایران واقع میشود. چرا باید احکام دین را یکى پس از دیگرى از بین ببرند؟
آیا این حکم قرآن است که دخترهاى بیگناه را در اردوى نظام ببرند و بعد بفرستند که سپاه دانش و آبروى دخترها را ببرند و آنجا هم فساد در بین تمام قراء منتشر کند و فساد بکنند؟ این حکم قرآن است؟ چرا باید مملکت اسلامى ما اینطور باشد؟ چرا باید ما کارى بکنیم که تأمین عرضى نداشته باشیم. همان اشخاصى که منشاء این فساد هستند و کشورهایى که منشاء این فساد هستند خودشان الان در خطرند و در فکر هستند که چه باید کرد که رفع خطر بکنند. همین دیشب مجله‌اى دیدم که نوشته بود آمریکا کثیرى از زنها تقریبا ثلث از زنها نوشته بود اول شب جرات نمیکنند از خانه بیرون بیایند از ترس تجاوز تجاوزکاران. امنیت عرض ندارند. امنیت ناموس ندارند. این امنیت عرض و ناموسى از برکت اسلام در ممالک اسلامى هست مسلمین باید قدردانى کنند و آنرا محافظت کنند مگر امنیت همین امنیت جان است؟ امنیت امنیت جان است امنیت مال هست. امنیت عرض و ناموس هست. اشخاصى که مسئول امنیت مملکت هستند باید عرض و ناموس مردم را حفظ کنند این اسبابى که الان فراهم کرده‌اند در دنیا و در بعضى از ممالک اسلامى در معرض امنیت که عرض و ناموس مردم هرج‌ومرج بشود. مگر میشود جلو جوانان را گرفت در وقتى که مانعى نداشته باشند از تجاوز ممکن است جلو تجاوز آنها را بگیرند؟ بالاسف که این مسئله امنیت اسلام و احکام محکمه اسلام را یکى پس از دیگرى از بین بردند روحانیون را در امر بمعروف و نهى از منکر و در تبلیغات دینى محکوم کردند قهرا وقتى روحانیون محدود شدند و فساد و شهوات و منکرات زیاد شد و مخالفت نکردند از اینگونه مطالب هرج‌ومرج واقع میشود مثل خود آمریکا که الان خودشان دارند از کار خودشان پشیمان شده‌اند و فکر میکنند که بچه نحو درست کنند حالا تازه ما رفته‌ایم کار آنها را تعقیب کرده‌ایم. بجان محمد و آل‌محمد خدا ما را از خواب غفلت بیدار کند (آمین). چرا باید مملکت ما و ما جورى باشیم در مملکت‌مان که یکنفر روحانى که بهیچوجه من‌الوجوه خلاف مصلحت مملکت اقدام و حرفى نمیزند در یک شهرى بخواهد تبلیغ کند بدون مهلت بگویند باید از این شهر بروید هر چه بگوید از چه راهى بروم؟ از راه قانون مملکتى بروم یا از راه قانون اسلامى بروم بچه راهى بروم؟ بگویند باید بروى و بکسى هم نگوئى که ما از شما تعهد گرفته‌ایم بروى. یکى از رفقاى از یکى از شهرها آمد و میگفت مرا بردند سازمان امنیت. آنهائى که میخواهند امنیت را حفظ کنند اینجورى ناامنى میکنند و مردم ایمن نیستند گفتند باید تعهد بدهى از این شهر بروى. چرا؟ نمیدانم. هیچ راه ندارند و نگوئید که ما گفته‌ایم بروید. چرا باید یک عالم جلیل‌القدرى که در یکى از شهرهاى فارس دعوت میکنند او را بشرک در مجلس غیرمناسب مگر باید هرکس را در هر مجلسى دعوت کرد. چرا روحانى را دعوت کنند در مجلس غیرمناسب و چرا وقتیکه دعوت میکنند از او توقع دارند که در مراسم غیرمناسب با مقام روحانى شرکت کند و اگر شرکت نکرد براى او جرم معین میکنند و میگویند باید سه سال زندان باشى. جناب آقاى سیدمحمدحسین ارسنجانى که یکى از فضلاى حوزه قم است و الان در فسا از علماء است مسموع شد که ایشانرا دعوت کرده‌اند و با تهدید او را برده‌اند در مجلس. پس از آن در مجلس میگویند با ما در این مراسمى که مناسب با مقام روحانیت نیست شرکت کنى وقتى شرکت نمیکند سه سال براى او جرم معین کرده‌اند. لابد بحکم عدل. عجب عدلى. آیا این عدالت از کجا آمده است؟ وقتى ممالک اسلامى اینطور بى‌عدالتى در آن رواج میشود و احدى هم نیست که مسئولیت داشته باشد که کسى بخواهد باین بگوید چرا. هر که بگوید چرا جرمش از او بدتر میشود. بحمدالله تلگراف آزادى آقاى حجت‌الاسلام سیدحسن شیرازى1 رسید برایم و مسرور شدیم ولى نمیدانند که در ایران روحانیت بیشتر از آنجا در زحمت است. هیچکس هم نیست که بگویند چرا با روحانى اینطور رفتار میکنید؟ به بینید چرا این را از مجلس تبعید میکنید میگوئید برو قم و نمان آنجا. چرا علت را بگوئید به‌بینم چیه؟ هیچ. دلبخواه. امیدواریم خداوند عالم خودش این محظورات را مرتفع بکند (آمین) و اینها را از خواب غفلت بیدار کند که اینقدر بر ضرر مملکت خودشان اقدام نکنند (آمین) ولى فعلاً با این توسعه تبلیغات کفار تکلیف من و شما زیاد میشود بجهت اینکه انسان اگر نگوید مواخذه میشود. باید تذکر داد. خواهش کرد. التماس کرد. آقایان‌بیایید یک قدرى فکر کنید. اینقدر برخلاف اسلام رفتار نکنید. این مقدار که برخلاف اسلام رفتار میکنید و قلوب افراد خودتان و افراد نظامى را افراد مملکت را اینطور تبلیغات کفار در اینها تأثیر بکند مملکت در معرض سقوط است ما باید در همه جاها که مورد تبلیغات ماها است مردم را تذکر بدهیم که دست از دین برندارند و باینگونه امور دین خود را از دست ندهند و بحمدالله هر چه هم تضییق کردند بر متدینین و تضییق کردند بر علماء و روحانیین توجه مردم مسلمان بیشتر شده البته این چند نفرى که کفار در ممالک اسلامى مسلطشان کردند بر مسلمین و یک مقدار هم تبعات آنها. آنهائى هستند که این صدمات را وارد میکنند ولکن نوع مردم بازاء اینکه اعتقادشان کمتر بشود مسلمین اعتقادشان بیشتر شده. محکمتر شده. آیا از چند سال قبل از ده سال قبل تاکنون که ملاحظه کرده‌اید روحانیت در فشار بوده است شما خودتان مى‌بینید که توجه مردم چقدر بهتر شده است چقدر نسبت به روحانیت و نسبت به تبلیغات دینى اظهار علاقه میکنند. یکى از مردم عادى آمده بود از شهر تهرانى که اینقدر فساد در آنجا رواج دارد پرسیدم از یک آقائى که حال او چطوره گفت بعضى از تجار مى‌گویند مى‌خواهیم خودمان را قربانى این آقا بکنیم براى اینکه مى‌بینیم خوب تبلیغ میکند دین را بما یاد میدهد. مردم توجهشان بیشتر شده. بازاء اینکه اینها را تضییقاتى که وارد میشود براى صرف توجه مردم بحمداله توجه نوع مسلمانها بیشتر شده. آنهایى که توجه ندارند نبوده و آنهاایکه بوده حالا بهتر شده. شاید یک وقتى عرض کرده باشم در جلد ششم بحار در مغیباتى را که حضرت رسول (ص) اخبار میدهند در ضمن که میفرمایند در آخر زمان اینقدر فحشاء و منکرات چه میشود. زنها چه میکنند. وارد میشوند در کار مردها. مصادر امور واقع میشوند و امثال ذلک. حضور مبارک امیرالمؤمنین سئوال میکنند از حضرت رسول که یا رسول‌الله در آن زمان این کارها بایمان مؤمنین صدمه وارد نمیآورد؟ حضرت میفرمایند نه. علاوه براینکه صدمه وارد نمیآورد آنهائى که مؤمن هستند ایمانشان محکمتر میشود. تشبیه میفرمایند نظیر باران که روى سنگ ببارد. اگر سنگ بگرد آلوده باشد باران که روى آن میبارد گرد او را برطرف میکند ولکن ما هم باید بوظیفه خود عمل کنیم. نه بواسطه این تسلط کفار و این تبلیغات آنها مأیوس بشویم و بگوییم دیگر دین از دست رفت و نه آنها هم باید خیلى طمع پیدا کنند و امیدوار بشوند که دین را از بین خواهند برد دین از بین بردن باین سهلى نیست چندین سال ترکیه را ممنوع‌کردند از مراسم دینى با آن شدتى که هر کدامتان میدانید این کار را کردند ولیکن بعد از آنى که سیاست فرق کرد و رفع منع شد اول ترکیه حاجیش از همه ممالک بیشتر شده اول شد در عالم. مگر دین چنین است که باین مقدار سختى مردم دست از دینشان بردارند. امیدوار هستیم که با توجهات امام زمان این مملکت از ولایت ائمه دستشان کوتاه نشود (آمین) مقصود اینکه حالا که مى‌بینیم مردم اینقدر توجه دارند و اینقدر اصرار دارند مى‌بینید الان براى بردن مبلغ در همه جاهایى که توجهاتشان زیاد است تکلیف ما هم خیلى مشکل است. باید مهیا باشیم و تا مقدارى که تمکن داریم دین خودمان را اظهار کنیم و نگذاریم که یک دسته‌اى از مردم بکلى از دین خارج بشوند از جهت اینکه بانها گفته نشود اگر چه این عده براى جمعیت ایران کم است ولکن با تائید الهى امیدوار هستیم بتوانیم ترویج کنیم و در مقام امر به معروف و نهى از منکر کوتاهى نکنیم تا مقدارى که ممکن است و امیدوار هستید که همه علماء و همه طلاب این تکلیف بسیار سنگین را عملى کنند و خوب از امتحان برآیند و خداى نخواسته نباشد مصداقى که وجود مبارک سیدالشهداء یا امیرالمؤمنین فرموده‌اند حالا چند جمله‌اى از خطبه حضرت سیدالشهداء عرض میکنم براى آقایان و تشکر هم میکنم که انشاءاله ما نیستیم ولى براى تشویق آقایان و براى اینکه آنها موفق باشند این کتاب کتاب بحارالانوار است کتاب مزار است. اول کتاب مزار کتاب امر به معروف و نهى از منکر است. مجلسى رضوان‌الله [علیه] از تحف‌العقول نقل میکند حضرت امام حسین میفرماید آیه قرآن میگوید چرا دانشمندان و ربانیون مردم را از کارهاى بد نهى نمیکنند. باز آیه شریفه میفرماید تا مقدارى که انسان متمکن است و خطرى نیست بایدامر بمعروف و نهى از منکر کند و حیث شخصى را مقدم بر حیثیت دینى قرار ندهند مگر در موقعى که دین در خطر باشد. انشاءاله آقایان موظف هستند در این مسافرتهایى که میکنند براى تبلیغات مردم را تبلیغ صحیح بفرمایند و مردم را متوجه کنند باین نیرنگهایى که کفار براى مسلمین فراهم آورده‌اند و باین خرافاتى را که کفار براى مسلمین نقل کرده‌اند دین خود را از دست ندهند و البته با خلوص نیت و با حسن اخلاق و با توکل بخداوند عالم و با صرفنظر از مال و با صرفنظر از مقام و جلال با تواضع با اخلاق حسنه مردم را مؤظفه بفرمایند و نصیحت بفرمایند و توجه بفرمایند که این دین ‌گران است نباید این دین‌ گران را سهل از دست داد. خدایا به محمد و آل‌محمد دین مسلمین را حفظ بفرما (آمین) و شرّ کفار را بر خود آنها برگردان (آمین). خدایا بلاد مسلمین را از شر کفار نگاه بدار (آمین) خدایا بولى عصرت این سربازان امام زمان در هر کجا هستند در قم در مشهد در نجف در جاهاى دیگر همه را از بلا محفوظ بدار (آمین) همه را توفیق عنایت فرما. محترما نسخه یکم به نخست‌وزیرى ارسال گردید....17/12/41
در پرونده آیت‌اله گلپایگانى بایگانى شود
1ـ اصل : نداشتم.
2ـ اصل : خواهم
1ـ اگر دین ندارید، در دنیا آزادمرد باشید.
1ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن شیرازى متولد 1316 نجف اشرف فرزند آیت‌اللّه‌ سیدمهدى شیرازى مى‌باشد وى از بدو شروع طرحهاى آمریکایى شاه در ایران در صف مخالفین رژیم پهلوى قرار گرفت و به طور علنى فعالیتهایى را آغاز نمود و همزمان علیه دولت عراق و حزب بعث فعالیت نموده و در سخنرانى‌ها و اشعار خود به شدت از آنان انتقاد مى‌نمود.
وى در کتابى تحت عنوان «حکمت‌الاسلام» مطالب تند و حادى علیه سردمداران رژیم وقت ایران نوشت، در سال 1346 در کتابى به نام «قصه‌الشیعه» به دولت ایران و عراق حملاتى نمود. وى در سال 1348 در عراق بازداشت گردید و طبق گزارشات و شایعاتى که در آن زمان زبانزد خاص و عام بود تحت بازجویى و شکنجه و تهدید به اعدام قرار گرفت ولى با فشار افکار عمومى و دخالت مستقیم مرحوم آیت‌اللّه‌ حکیم آزاد گردید. و به کشورهاى عربى مهاجرت نمود و به فعالیت خود علیه حکومت عراق ادامه داد. ساواک در گزارشى در مورد خصوصیات اخلاقى او مى‌گوید: «مبتکر و متفکر، متین و مؤدب داراى قدرت بیان و حضور ذهن، جاه‌طلب و شخصى که به خوبى مى‌نویسد و قریحه شاعرى دارد». ساواک در سال 1353 در طرحى به کلى سرى به منظور جمع‌آورى مخالفین و جریان‌سازى در بین آنان و هدایت عملیات مخالفین در نظر داشت از وجود ایشان استفاده نماید و در این راه سرمایه‌گذارى‌هاى فراوانى نمود از جمله اهداف طرح فوق حذف امام موسى صدر از صحنه لبنان قطع نفوذ وى در کشورهاى عربى بود و لکن طومار رژیم با امواج توفنده انقلاب اسلامى در هم پیچید و اجراى طرح فوق عقیم ماند و هرچند با کمال تأسف بعضى از مقدمات آن اجراء شد و از جمله امام موسى صدر به طور ناگهانى در لیبى ناپدید گردید. شهید سید حسن شیرازى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در دوم ماه مه 1980 توسط رژیم سفاک بعث عراق در لبنان ترور گردید.
 


سخنرانی آیت الله گلپایگانی در مسجد اعظم قم