اولین مجلس خبرگان رهبری


4447 بازدید

اولین مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه 23 تیر 1362 در محل مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. این جلسه با حضور نمایندگان منتخب خبرگان‌(1)، اعضای شورای نگهبان‌، نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش‌، فرماندهان قوای سه گانه‌، جمعی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شورای عالی قضائی‌، اعضای کابینه و سفرا و کارداران کشورهای خارجی تشکیل شد. امام خمینی‌(ره‌) در پیامی به مناسبت افتتاح این مجلس گفت‌: «مجلس خبرگان برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد»
مجلس خبرگان رهبری 4 سال پس ازتشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی‌، برگزار شد. در این مجلس آیت الله مهدوی کنی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در سخنانی به تبیین اهداف تشکیل آن پرداخت و سپس هیأت رئیسه تعیین شدند. آنگاه وصیت نامه مهر و موم شده امام خمینی‌(ره‌) تحویل آیت الله مشکینی رئیس منتخب مجلس شد و ایشان نیز آن رابه حجت الاسلام رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی سپردند تا تحت مراقبت قرار گیرد.
مجلس خبرگان رهبری براساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌(2) تشکیل گردیده و وظیفه آن تعیین رهبری آینده نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین و تصویب مقررات مربوط به اصل 111 قانون اساسی است‌.(3)
پی نویس‌:
1ـ اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 19/9/1361 برگزار شد.
2ـ در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است‌: «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف‌» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته وپذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است‌»
3ـ در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی آمده است‌: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد ونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یاعزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»