نامه امام خمینی به آیت الله فلسفی


1656 بازدید

نامه امام خمینی به آیت الله فلسفی


تاریخ 27/4/43

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

حضرت حجه‏الاسلام خطیب شهیر آقاى فلسفى دامت افاضاته (رفسنجان) تلگرافى از طرف اهالى محترم سیرجان رسید که از جناب عالى تقاضا شود دعوت آنها را بپذیرید مقتضى است براى جبران گذشته و خفقان موجود پذیرفته شود به اهالى محترم رفسنجان و سیرجان و دیگران از طرف حقیر پس از اهداء سلام وافر تذکر دهید که امروز در مقابل دستهاى ناپاک اجانب که‏خطر عظیم بر اسلام و مسلمین متوجه است لازمست با وحدت کلمه و اعتصام بحبل‏اللّه‏ بشعائر اهمیت بیشتر بدهید و جمعیت‏هاى خود را فشرده‏تر و انبوه‏تر فرمائید و در مقابل عمال استعمار و دستگاه جبار به صفوف خود در جماعات و اجتماعات مذهبى براى احقاق حق و ابطال باطل بیفزائید و اماالزبد فیذهب جفاءا و اما ما ینفع الناس فیمکث فى‏الارض) هرگز در مقابل اظهار حق و ترویج احکام اسلام از ارعاب و ارهاب‏هاى بى‏مغز نهراسید و در عین کمال آرامش و بهانه ندادن بدست دستگاه جبار حقوق حقّه خود را که عمل باحکام اسلام و آزادى خطباء محترم و نویسندگان معظم است مطالبه نمائید و دولتها را از خطر اسرائیل آگاه نمائید و قطع ید دشمنان اسلام را از ذخائر ملت و دسترنج کارگر و رعیت با کمال جدیت مطالبه نمایید و دولت را از این که اجازه داده است اوراق ضاله از قبیل کتاب انتقاد و طرح قانون خانواده منتشر شود استیضاح کنید و از خلاف کارى‏ها و قانون شکنى‏هاى دستگاه در مجامع عمومى یادآورى نمائید و مظالم دولت‏ها هر چه‏بیشتر و با هر وسیله انتشار دهید و براى عظمت اسلام و استقلال ممالک اسلامى و قطع ید اجانب خصوصا اسرائیل در حال جنگ است با مسلمین اسلام است در مجامع عمومى دعا کنید و از گناهان خود توبه کنید و بولى عصر (عج) براى رفع گرفتاریها پناه ببرید والسلام علیکم و رحمه‏اللّه‏ و برکاته

روح‏اله الموسوى الخمینى

اداره کل سوم یک نسخه بدفتر ویژه اطلاعات نیز ارسال شود 28/4