مصاحبه با مدیر سالن ترجمه در نمایشگاه کتاب


1505 بازدید

مصاحبه با مدیر سالن ترجمه در نمایشگاه کتاب

امسال تنها در بخش ترجمه ، پنج هزار عنوان کتاب به 20 زبان دنیا در سالن ترجمه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است.

آقای احسان عباسلو، مدیر سالن ترجمه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می گوید: در این سالن تلاش کردیم توانمندی های خودمان را درباره آثار ایرانی به زبان های دیگر به نمایش بگذاریم و در یک فرجه 20 روزه توانستیم پنج هزار عنوان کتاب را  جمع آوری کنیم. آثار عرضه شده در سالن ترجمه بخشی از توانمندی های ایران در حوزه ترجمه معکوس ( ترجمه آثار ایرانی به زبان های دیگر) را به نمایش می گذارد.

مدیر سالن ترجمه نمایشگاه کتاب تهران گفت: عمده آثار زبان های اصلی در این سالن وجود دارد در عین حال حتی آثاری به زبان های دیگر که ممکن است برای مخاطبان ناآشنا و غریب باشد مانند زبان های سواحیلی، اردو، چینی، کره ای، ژاپنی، تایلندی، ازبکی و عمده کشورهای آسیای میانه و ترکی در مجموع بالغ بر 20 زبان  عرضه شده اند.

عباسلو طی مصاحبه ای درباره کارکرد سالن ترجمه که امسال برای نخستین بار دایر شده است، گفت: مخاطبان تخصصی بیشتر از بخش سالن ترجمه استقبال خواهند کرد و همچنین این بخش می تواند تلنگری باشد برای مخاطبان تخصصی تا ببینند چه آثاری ترجمه شده یا چه آثاری قرار است ترجمه شود. همچنین اقبال نسبت به آثار  فارسی در خارج از مرزهای ایران از طریق بازدید از آثار این سالن قابل بررسی است. این کارکردها و بازخوردها می تواند حرکت مثبتی  برای رشد و کیفیت ترجمه ایجاد کند.

وی تاکید کرد: امسال سالن ترجمه هفت نشست برگزار خواهد کرد که این نشست ها در حوزه بررسی ترجمه آثار ایرانی به زبان های روسی، آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی و اسپانیایی  خواهند بود و همچنین ترجمه این زبان ها به فارسی و ارتباط با مترجمان بخش دیگری از اهداف این نشست هاست تا  بتوانیم نقاط قوت و ضعف حوزه ترجمه را رصد کنیم.

عباسلو  درباره عناوین عرضه شده در سالن ترجمه گفت: کتاب های عربی و انگلیسی بیشترین فراوانی ترجمه را دارند همچنین فراوانی آثار فرانسوی عرضه شده هم مناسب بوده است. در کنار این آثار کشورهایی مانند ترکیه اهتمام خوبی به ترجمه آثار فارسی از خود نشان دادند و برخی کشورهای آفریقایی  در حوزه ترجمه آثار دینی تلاش بیشتری کردند و این نشان دهنده این است که  کتاب های دینی در کشورهای آفریقایی با اقبال بیشتری رو به رو است.