تکذیب مطالب مندرج در جراید کشور در مورد وقایع مدرسه فیضیه از سوی مراجع معظم قم


1484 بازدید

تکذیب مطالب مندرج در جراید کشور در مورد وقایع  مدرسه فیضیه از سوی مراجع معظم  قم
مدرسه فیضیه قم پیرو خبر مندرج در بولتن روز 24/3/1354

روز 23/3/1354 آقایان آیت‏اله نجفى و گلپایگانى به ترتیب ضمن ارسال نامه‏هائى بعنوان آقایان آیت‏اله آشتیانى و حاج سید احمد خوانسارى از وقوع جریانات اخیر در مدارس مورد بحث اظهار تأسف نموده و ضمن تکذیب مطالب مندرج در جراید کشور درباره طلاب مذکور، خواستار اقدام بمنظور استخلاص آنان شده‏اند ضمنا آقاى آیت‏اله شریعتمدارى اعلامیه‏هائى بمتن.

(آنچه در جراید نوشته شده صحیح نیست و تکذیب میشود، روحانیت با مرام کمونیستى و مادى‏گرى بهیچوجه امکان سازش ندارد و طلاب بازداشت شده از مدارس فیضیه و دارالشفاء هیچکدام وارد این مرام نیستند)1 منتشر کرده است.

ارزیابى: خبر صحت دارد.

گیرندگان: دفتر ویژه اطلاعات، کمیته مشترک ضد خرابکارى

اصل در پرونده کلاسه 161133 است.

در پرونده کلاسه 9292 بایگانى شود

22/7/54

1ـ محمدرضا پهلوى در 29 اردیبهشت 1354 در پاسخ به سؤالات روزنامه‏نگاران آمریکایى گفت: «جز تروریستها و مارکسیستها در ایران زندانى سیاسى نداریم. در ایران حتى سه هزار زندانى سیاسى هم وجود ندارد...» بدنبال مصاحبه شاه، عناصر رژیم به منظور انحراف افکار عمومى از تظاهرات و اعتراضات حق‏طلبانه طلاب حوزه علمیه قم. در رسانه‏ها و روزنامه‏ها این گونه وانمود کردند: «که حرکت انقلابى و اسلامى طلاب در 15 خرداد 54 ریشه مارکسیستى دارد» ساواک قم

طى گزارش زیر به اداره کل 312 گفته است:

از : 21 ه تاریخ : 6/3/54

به : 312 شماره: 955/21

موضوع : عکس‏العمل طلاب در مورد مصاحبه شاهنشاه آریامهر

روز دوشنبه 29 اردیبهشت که جراید (کیهان و اطلاعات) منتشر شد سرمقاله روزنامه‏ها که موضوع مصاحبه شاهنشاه را منتشر کرده بودند خیلى جلب توجه طلاب را کرد بطوریکه همدیگر را خبر میکردند سرمقاله را بخوانند مطلبى که خیلى جلب توجه کرده بود اینکه شاهنشاه فرموده بودند ما زندانى سیاسى نداریم هر چه داریم یا مارکسیست و یا تروریست هستند. در این زمینه طلبه‏ها میگفتند پس اینهمه روحانى و طلبه‏اى که در زندان هستند همه مارکسیست و تروریست هستند یا زندانى سیاسى ؟

نظریه شنبه ـ احتمال زیاد دارد که همین مطلب و مصاحبه شاهنشاه در حوزه بصورت اعلامیه تهیه و توزیع گردد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است. منابع در این زمینه توجیه گردیده‏اند. شراره

نظریه دوشنبه ـ نظریه یکشنبه مورد تأیید است. پارسا

نظریه سه شنبه ـ در مرخصى هستند.