انبوه مستمعین سخنرانی امام خمینی


1537 بازدید

انبوه مستمعین سخنرانی امام خمینی
موضوع : سخنرانى آیت‏اله خمینى در قم

شماره : 831/ بخش 312 تاریخ 16/3/42چند نفر از اشخاص فهمیده که قم بوده و مراجعت کرده‏اند اظهار میداشتند روز عاشورا عصر خمینى بمدرسه فیضیه قم آمده جمعیت تمام صحن مدرسه فیضیه صحن بزرگ حضرت میدان جلوى صحن و صحن مسجد اعظم را گرفته بود تمام پشت‏بامها پر از جمعیت بود که غالبا از شهرستانها آمده بودند عداد جمعیت را در حدود دویست هزار نفر1 میگفتند و اظهار میداشتند در تاریخ قم چنین جمعیتى دیده نشده است دوازده بلندگو در مسجد اعظم مدرسه فیضیه صحن بزرگ جلوى میدان نصب کرده بودند و براى اینکه دولت برق را خاموش کرده بود یک موتور آورده بودند و با استفاده از برق آن بلندگو کار میکرد خمینى را مثل امام وارد کردند و تمام جمعیت آنچنان صلوات میفرستادند که تا دو کیلومتر صداى آن میرفت خمینى منبر رفت و بلافاصله گفت بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم و شروع کرد بصحبت و بدگوئى شدید و اظهار داشت بما میگویند مفت خور ما و یک مشت طلبه فقیر مفت خور هستیم یا آنها که مملکت را غارت کرده و پولها را در بانکهاى خارج گذارده‏اند. شاه‏کارى نکن که مثل پدرت که قشون اجنبى از هر طرف بمملکت آمده و او را بیرون کردند همه مردم خوشحال شدند من نمیخواهم تو از بین بروى ولى عقل پیدا کن این کارها چیست که میکنى هر کار میشود هر جنایتى میشود میگویند شاه کرده و بعد مرتب تکرار میکرد بدبخت بیچاره کارى نکن که بعد هم تو را بیرون کنند و مرتب بشاه نصیحت میکرد و میگفت بیچاره چرا اینکارها را میکنى سرعقل بیا و مرتب کلمه بیچاره بیچاره را با لحن دلسوزى تکرار میکرد یکساعت صحبت کرد و از منبر پائین آمده است از نطق او هم نوار تهیه کرده‏اند و بتهران آورده‏اند.بخش 313 ضمن بهره‏بردارى روى پرونده مربوطه موضوع کامل سخنرانى این شخص را از ساواک تهران و از طرفین شهربانى کل اظهارات و مداراک لازم را از شهربانى قم کتبا بخواهید

16/3/421 ـ اعتراف به جمعیت دویست‏هزار نفرى براى استماع سخنرانى حضرت امام خمینى در قم نشان‏گر وحشت رژیم شاهنشاهى در جایگاه مردمى علماء و روحانیون مجاهد بود این پایگاه مردمى: بارها و بارها با تلاش‏هاى مذبوحانه مورد حمله قرار گرفت و شایعه پراکنى و سخنان سخیف براى زیر سئوال بردن حضرت امام و پخش شب نامه‏ها از این دست است که هیچکدام فایده‏اى نداشت. سخنان حضرت امام پاسخ به سخنان شاه است که در حاشیه اسناد قبلى آورده شد. با نگاهى کوتاه به لوایح مورد پیشنهاد شاه این حقیقت که در پیش نیز خاطرنشان گردید بخوبى روشن مى‏گردد که امپریالیسم آمریکا مى‏خواست:

1 ـ نیروى عظیم ملى دهقان و کارگر را ـ که از بزرگترین خطر براى منافع امپریالیسم در کشورهاى زیر سلطه مى‏باشد ـ با رفرم «اصلاحات ارضى»! و «سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهها» فلج و خلع سلاح کرده پشت سر رژیم شاه قرار دهد.

2- راه نفوذ و دخالت مستقیم ستون پنجم و عوامل بیگانه را که به اسم «اقلیتهاى مذهبى»! و «انجمن بانوان»! در ایران فعالیت مى‏کنند به مجلس قانون گذارى به نام مرموز و مبهم «اصلاح قانون انتخابات» بازکرده بدینوسیله براى تصویب قوانین خلق‏الساعه، ضد اسلامى و ضد مردمى و نیز الغاى قوانینى که براى شاه و دیگر عوامل بیگانه دست و پاگیر است راه را هموار سازد.

3 ـ خیل جاسوسهاى ورزیده، ماهر و کارآزموده‏ى «ساواک» را به اسم «سپاه دانش» و... به روستاها و دهات گسیل داشته بدینوسیله از نفوذ انقلابیون و مبارزین در میان روستانشینان جلوگیرى نماید و مناطق روستائى را به وسیله‏ى جاسوسهاى کارآزموده کاملا زیرنظر بگیرد و نیز روستانشینان را به فرهنگ ارتجاعى و استعمارى آشنا ساخته به اصطلاح شستشوى مغزى دهد.

4 ـ به اسم «تعلیمات عمومى» به کارگران و دهقانان مختصر سواد خواندن و نوشتن آموخته براى استخدام در کارخانه‏هاى مونتاژ خود که مى‏خواهد جهت غارتگرى هر چه بیشتر در ایران تأسیس کند و نیازى مبرم به کارگر تا حدى باسواد دارد، آماده سازد.

5 ـ با شعارهاى پررزق و برق و فریبنده‏ى «اصلاحات»، «انقلاب» و «الغاى رژیم ارباب ـ رعیتى» و...، به گفته‏ى «کندى» «در جامعه امیدوارى پدید آورد» و بدینوسیله از خشم و نارضایتى توده‏ها نسبت به رژیم کاسته از شاه حمایت شود. سید حمید روحانى ـ نهضت امام خمینى صفحه 219