بازتاب تبعید امام در سند ساواک


1030 بازدید


شماره: 5056/326 تاریخ گزارش: 12/9/43
موضوع: افکار عمومی
 روز گذشته اکثر مقامات روحانی تهران مراسم عید مبعث را برگزار نکردند و قرار شده است تا مادامی که آیت‌الله خمینی در حالت تبعید بسر می‌برد این قبیل مراسم را برگزار نکنند.
آیت‌الله عاملی [آملی] از روحانیون مشهور می‌گفت طبق قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان توقیف و یا تبعید نمود مگر بعد از محاکمه و محکومیت و این مطلب را درباره آیت‌الله خمینی مراعات نکرده و در حقیقت برخلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند و مقامات مذهبی نمی‌توانند در مقابل تجاوزی که به قانون اساسی شده سکوت کنند.
در بین مردم شهرت یافته که پارلمان ترکیه به تبعید آیت‌الله خمینی به آن کشور اعتراض کرده و گفته‌اند کشور ترکیه نباید تبعیدگاه رجال مذهبی دیگر کشورها گردد.
بخش 321 ـ کمیته روحانیون
تحقیق و تأیید شود. 16/9/43
در پرونده مربوطه بایگانی شود 9/10