استفتاء از آیت الله گلپایگانی در مورد معاشرت و معامله با بهائیان


2119 بازدید

استفتاء از آیت الله گلپایگانی در مورد معاشرت و معامله با بهائیان
استفتاء از محضر مقدس حضرت آیه‏العظمى آقاى بروجردى قدس سره که بر حسب تقاضاى عدّه از مؤمنین حضرت آیه‏العظمى آقاى گلپایگانى مدظلّه‏العالى ذیل آنرا مرقوم فرموده‏اند.8 ذى‏الحجه 1374

حضرت آیه‏اللّه‏ العظمى آقاى بروجردى مدظله‏العالى على رئوس‏المسلمین بحق محمد واله چه مى‏فرمایید راجع به معاشرت و معامله با بهائیان از قبیل اکل و شرب با آنها و مهمانى کردن آنها و به مهمانى آنان رفتن و زن دادن بآنان و زن گرفتن از آنها و دخول در حمامات آنان و راه دادن آنها بحمامات مسلمین و خرید و فروش با آنها و کرایه و اجاره دادن املاک و وسائط نقلیه بآنها و استخدام آنان و اجاره نمودن املاک و وسائط نقلیه بآنها و معالجه نزد آنها و اصلاح سر و صورت آنان و کار کردن براى آنها مجانا و یا تحت هر یک از عناوین معاملات شرعیه از قبیل جعاله و مزارعه و مساقات و شرکت و صلح و نحو این امور از انحاء معاشرت و معامله با آنها مستدعى است نظر شریف را مرقوم دارید ادام‏اللّه‏ ظلکم

بسمه تعالى

لازم است مسلمین نسبت باین فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند.

بسمه تعالى

بنحوى که حضرت آیه‏اللّه‏العظمى آقاى بروجردى قدس سره مرقوم فرموده‏اند لازم است مسلمین نسبت باین فرقه ضاله معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند و از عموم مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را رعایت نمایند خداوند متعال همه را از شر ور وفتن آخرالزمان حفظ فرماید محمدرضا الموسوى الگلپایگانى