انفجار شدید در مسیر خودروی گشتی اسراییل


1178 بازدید

انفجار شدید در مسیر خودروی گشتی اسراییل

به دنبال انفجار شدید در مسیر خودروی گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی بلندیهای اشغالی جولان سوریه، نیروهای ارتش این رژیم به حالت آماده باش درآمدند. بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) نقل از سایت عاروتض شوا، این انفجار تلفات جانی نداشت و خسارتی به بار نیاورد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز تحقیقات در باره این انفجار که روز جمعه رخ داد را آغاز کرد. در تحقیقات اولیه مشخص شد که این انفجار در نتیجه ماده منفرجه ای که در مسیر کار گذاشته شده بود، صورت گرفته است. ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال این انفجار به حالت آماده باش درآمده است.


قدسنا