مذاکرات آیت الله گلپایگانی با مقامات مسئول پیرامون آزادی چند نفر از وعاظ دستگیر شده


1604 بازدید

مذاکرات آیت الله گلپایگانی با مقامات مسئول پیرامون آزادی چند نفر از وعاظ دستگیر شده
موضوع : ملاقات آقاى هیراد با آیت‏اله گلپایگانىشماره : 3954/120 الف تاریخ 24/2/43برابر اطلاع آقاى هیراد رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهى به اتفاق رئیس شهربانى قم به منزل آیت‏اله گلپایگانى رفتند و در ساعت 2230 از منزل آقاى گلپایگانى خارج و به طرف تهران حرکت نمودند گویا مذاکرات در اطراف آزادى چند نفر وعاظ دستگیر شده و اجازه منبر براى آقاى فلسفى بوده که احتمالاً جواب مساعدى داده نشده است.

اطلاعیه شود ـ 24/2/42