«جولیوس هلمز» سفیر آمریکا در ایران


1888 بازدید

«جولیوس هلمز» سفیر آمریکا در ایران
«جولیوس هلمز» سفیر آمریکا در ایران (1344 ـ 1340) و «مقدم‌السفرا» در حال سخنرانی در یک مراسم رسمی در تهران