نقد دیدگاه مرحوم قاضی سعید از نگاه امام خمینی(ره)


1605 بازدید

نقد دیدگاه مرحوم قاضی سعید از نگاه امام خمینی(ره)

 
«الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی‌(ره)» عنوان کتابی است که فاطمه‌السادات میری آن را به رشته تحریر درآورده‌ است. نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از دیدگاه امام خمینی(ره) به رد و نقد دیدگاه مرحوم قاضی سعید پرداخته است.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اثر حاضر به پنج فصل به مباحث کلیات، تبیین مبانی اندیشه امام خمینی(ره) و قاضی سعید، شناخت خدا، کلیات مباحث اسما و صفات و کیفیت اتصاف خداوند به اسما و صفات می‌پردازد.

مخاطبان این اثر با مطالبی مانند زندگینامه امام خمینی(ره) و قاضی سعید قمی، تباین خالق و مخلوق، تطبیق دیدگاه‌ها، مرتبه احدیت، تفاوت اسم و شبهات و پاسخ به آن، صفات ذات و فعل، ادله عینیت ذات با صفات، نقد دیدگاه امام، نقد نظریه الهیات سلبی قاضی سعید و تقسیمات صفات الهی آشنا می‌شوند.

در بخش‌هایی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «علمای اسلام به ویژه متکلمان و حکیمان از دیرباز به شرح و بررسی دو منبع ارزشمند آیات و احادیث اعتقادی و توحیدی پرداخته و مستمراً بدان اشتغال دارند. یکی از عالمان و حکیمان برجسته امامیه قاضی سعید قمی است که به ویژه در مباحث خداشناسی در بحث صفات ثبوتی الهی دیدگاه خاصی دارد.
امام خمینی(ره‌) که به حق عالمی جامع و حکیمی کامل است، در این بحث با مشی و مبانی متالهانه و در امتداد حکمت متعالیه به نقد و رد دیدگاه مرحوم قاضی سعید پرداخته است.»

امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مدرسان بزرگ حکمت متعالیه و از پیروان مکتب فکری ملاصدرا، یکی از منتقدان آرا و افکار قاضی سعید قمی به شمار می‌آید. ایشان در آثار خود همواره از قاضی سعید به بزرگی یاد می‌کند ولی از طرف دیگر، به شدت نظرات وی و اساس آرای او را یعنی تفاسیر نادرست از احادیث اهل بیت و همچنین نحوه استناد به منابع معرفتی خاص و گزینشی - آیات و روایات و ادعیه- را نقد می‌کند.

کتاب «الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی‌(ره)» اثر فاطمه سادات میری با شمارگان یک هزار نسخه، در 285 صفحه و به بهای 120 هزار ریال به تازگی از سوی نشر عروج منتشر شده است.


ایبنا