صدور امتیاز روزنامه فقط برای مفسدان !


1627 بازدید

صدور امتیاز روزنامه فقط برای مفسدان !
تاریخ: 12/7/57

موضوع: صدور امتیاز روزنامه

طی سالهای اخیر شاید بیش از چند صد نفر تقاضای امتیاز روزنامه نموده‌اند ولی فقط برای دو نفر به اسامی زیر امتیاز جدید صادر شده است.

1ـ مجله (این هفته) صاحب‌امتیاز علامیر دولو این شخص به جرم ازاله بِکارَت از خواهرزاده خودش دارای پرونده در دادگستری است که هم‌اکنون نیز تحت تعقیب می‌باشد.

2ـ مجله (زمان) صاحب امتیاز پرویز لوشانی در مورد این شخص وزارت اطلاعات قبلاً اعلام نموده بود که صلاحیت سردبیری ندارد ولی به نام اینکه خاطرات سیاسی فرخ را تحریر نموده او را در ردیف دانشمندان شناخته‌اند ضمناً مشارالیه پرونده کلاهبرداری در دادگستری دارد و تحت تعقیب می‌باشد.

نظریه شنبه: آقای پرویز لوشانی دوست آقای نیکخواه معاون وزارت اطلاعات بوده و مورد حمایت وی نیز می‌باشد.

نظریه یکشنبه: امکان دارد صحیح باشد.

نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.