بی‌اعتنایی به ملاقات با شاه


شماره : 494 س ت تاریخ : 42/2/21

موضوع‌: ملاقات آقای نخست‌وزیر با خمینی

در جبهه ملی مطرح شده است که روز 42/3/20 آقای نخست‌وزیر با خمینی در زندان ملاقات و اطلاع داده‌اند که اعلی‌حضرت همایونی به ملاقات او تشریف‌فرما خواهند شد. خمینی در این مورد از خود بی‌اعتنایی نشان داده است‌.

بایگانی شود 42/3/22

گیرندگان‌: ریاست ساواک

تهران جهت اطلاع


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
بی‌اعتنایی به ملاقات با شاه