شصت و هفت و شصت و هشتمین شماره فصلنامه کتاب نقد منتشر شد


967 بازدید

شصت و هفت و شصت و هشتمین شماره فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

شسصت و هفت و شسصت و هشتمین شماره فصلنامه انتقادی - فکری «کتاب نقد» با موضوع «شعر عاشورایی، عصر انقلاب اسلامی» ازسوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

 در این شماره فصلنامه کتاب نقد این مطالب را می­خوانیم: «آسیب شناسی مضمونی شعر عاشورایی» به قلم رضا اسماعیلی،«طنز در شعر عاشورایی» به نگارش اسماعیل امینی، « شعر آیینی عاشورایی و لغزش های آن ( با نگاهی به مجموعه دفاتر «غزل مرثیه» از انتشارات آرام دل)» به همت محمدرضا وحیدزاده، «تجلی حضرت زینب یلام علیها در شعر عاشورایی » به تدوین کامران شرفشاهی.

 در ادامه این شماره فصلنامه کتاب نقد از این مقالات «شخصیت های منفی کربلا (جنایتکاران) در شعر عاشورایی» نوشته محمدرضا سنگری، «تحلیل و بررسی اشعار عاشورایی سیدعلی موسوی گرماوردی» به نگارش حبیب الله رزمجویی، « تحلیل اشعار عاشورایی عصر انقلاب اسلامی» به تلاش مرضیه محمدزاده بهره مند می­شویم.


رسا