دسته‌ گل برای یک بی‌آبرو!


2267 بازدید

دسته‌ گل برای یک بی‌آبرو!
به: 312 تاریخ: 8/7/52

از: 20 ه‍ 21 شماره:77281/20 ه‍ 21

موضوع: جلسه هفتگی منزل آیت‌اله زنجانی

ساعت 0900 روز 6/7/52 جلسه منزل نامبرده بالا در حضور 11 نفر تشکیل و شناخته‌شدگان به شرح زیر بودند آقایان دانشگر، سیدحسن کلانتری، سیدحسین کبیر، سیدعلی اکبر کبیر، روح‌اله ثابت و یک افسر بازنشسته ارتش که اسمش شناخته نشد.

در این جلسه سیدعلی‌اکبر کبیر قاضی بازنشسته ضمن صحبت اظهار داشت من در عمرم یک تشییع جنازه و یک عروسی پر اهمیت و با شکوه دیدم تشییع جنازه مربوط به مهوش خواننده و رقاصه کاباره‌ها بود و عروسی مربوط به فریدون فرخ‌زاد زیرا ما همه او را می‌شناسیم در دوران تحصیل و بچگی مفعول مطلق امروز نخست‌وزیر مملکت برای چنین آدم بی‌آبرو دسته‌گل می‌فرستد در این موقع افسر بازنشسته موصوف اظهار داشت بلی همه چیز این مملکت مسخره و از همین قماش است وزراء ما هم وزراهای کوچه و بازار هستند این مرتیکه بدبخت نخست‌‌وزیر فکر نمی‌کند، نخست‌وزیر یعنی سمبل و نماینده سی میلیون ملت کهنسال ایران و نباید کاری بکند که لطمه به حیثیت ملتی بزند. در مورد فساد اداری، افسر موصوف اظهار داشت شرم و حیا و یا ترس و رعب در کار نیست ... می‌گویند فلان مبلغ باید بدهی تا کارت درست شود و این پول همه‌اش به ما نمی‌رسد به ترتیب به مقامات بالاتر پرداخت می‌شود تا آخر.