جزوه «حکومت اسلامی»


1583 بازدید

جزوه «حکومت اسلامی»
موضوع : جزوه حکومت اسلامی

به: 312 شماره: 20838/ه‍ 12

از: 20 ﻫ 12 تاریخ 9/8/53گفته می‌شود تعداد زیادی جزوه مزبور در کتابخانه مسجد جامع واقع در بازار تهران مخفی شده و به افراد مورد اعتماد داده می‌شود.

نظریه یکشنبه: احتمالاً خبر صحت دارد. نتیجه اقدامات متعاقباً به عرض خواهد رسید. ارونه

نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. برلیان

دایره عملیات: آقای باقری

چنانچه خبر صحت دارد به نحو مقتضی و با همکاری مسئولین کتابخانه نسبت به جمع‌آوری مدارک مضره اقدام شود. 13/81. کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی: فکر تأسیس حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) و پیروانش در مقابل نظام ستم‌شاهی پهلوی در کنار لزوم ارائه یک فلسفه سیاسی در مقابل فلسفه سیاسی نظام حاکم، سبب شد تا از سوی حضرت امام خمینی (ره) در اول بهمن سال 1348، در اثنای بحث فقهی موضوع ولایت فقیه محور تدریس قرار گیرد. در این درس بود که فرمود: برتمام مسلمانان و پیشاپیش آنان بر علمای روحانی و طلاب حوزه‌های علمیه اسلامی واجب است که علیه سم‌پاشی‌های دشمنان اسلام، به هر وسیله ممکن، قیام کنند، تا این که بر همگان آشکار شود که اسلام برای اقامه حکومتی عدل‌گستر آمده است. انتشار این دروس در قالب کتاب ولایت فقیه و یا حکومت اسلامی و یا عناوین دیگر مبارزات را وارد مرحله جدیدی کرد و در سطح وسیع‌تر تحول عمیقی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام به وجود آورد و زمینه را برای طرح‌های گوناگون در ابعاد مختلف حکومتی فراهم آورد. در مورد لزوم برپایی حکومت اسلامی متذکر شده بودند که: احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است... این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیاست این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود، چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. درباره اهداف حکومت فرموده‌اند: لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‌ترین امور است، بی‌آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد و نتیجه می‌گیرند که: پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. و بدین‌گونه بود که در اندیشه امام (ره) فقها مکلف بودند برای تحصیل حکومت تلاش کنند و البته اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند. در مقابل اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) که با قیام 15 خرداد زمینه‌های فراگیر شدن آن فراهم شده بود، رژیم غیرقانونی پهلوی، با توسل به انواع و اقسام راه‌ها و حیله‌ها، در صدد حفظ سلطنت خویش بود. تأسیس و تقویت ساواک، گسترش واحدهای پلیسی و اطلاعاتی، وابستگی هر چه بیشتر به آمریکا، عوام‌فریبی و اتکاء بر ناسیونالیسم افراطی از اهم این شیوه‌ها بود. در همین حال و هوا بود که جشن‌های 2500 ساله را برگزار کرد و تاریخ هجری را به تاریخ شاهنشاهی برگرداند. (رک: کیهان اندیشه،‌ شماره 24، صفحه 16 تا 24 و شئون و اختیارات ولی فقیه ـ ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع ـ امام خمینی (ره) صفحه 20، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)