10 دروغ بزرگ، برای برافروختن 10 جنگ


10 دروغ بزرگ، برای برافروختن 10 جنگ

میشل کُلُن در هفدهم ماه مه، طی مقاله‌ای کوتاه، به 10 دروغ رسانه‌ای، که آمریکا برای بر افروختن دَه جنگ در چهارگوشه  جهان به آن ها متوسل شده است، اشاره کرده است. اشاره‌ای که توجّه به آن، به خصوص درشرایط کنونی برای ما ضرورتی مضاعف دارد.


میشل کُلُن، روزنامه نگار، نویسنده، و فیلمسازی بلژیکی است ازتبار«چپ رادیکال». او ازسازماندهندگان اعزام ناظران عادی به مناطق درگیری درجنگ بالکان، ودرجنگ عراق است. کُلُن، همچنین عضو حرکت معروف  Axis for Peace (محور تقارن برای صلح) است که به همت تری میسان روزنامه نگار و نویسنده و تحلیل گر برجسته ی فرانسوی، و شبکه ی معروف فرانسوی ـ جهانی ولتر، برای مقابله با سیاست های تجاوزگرانه آمریکا، از مجموعه یی از«الیت» ها ی سراسر جهان، تشکیل شده است. او به زبان فرانسه می نویسد؛ و ازمیان کتاب های فراوان او که به زبان های متعدد دیگر نیز ترجمه شده اند، از جمله می توان به عنوان نمونه به کتاب هایی اشاره کرد همچون:


راهنمای عملی مقابله با دستکاری افکار عمومی،

یوگوسلاوی و جنگ های آینده،

ناتو در حال فتح و اشغال همه ی جهان است،

قوانین اقتصادی یی که جنگ ها را به وجود می آورند،

جنگ گلوبال، آغاز شده است، و...


کُلُن، در این مقاله توضیح می دهد که در عصر ارتباطات جمعی گسترده، قبل از آغاز هر جنگی، از دروغ های رسانه‌ای برای آماده سازی افکار عمومی، استفاده می شود. و این که:


آمریکا، از طریق وسایل ارتباط جمعی، بارها وبارها جنگ هایی را که تصمیم به برافروختنشان گرفته بود و گرفته است با دروغ هایی که بعداً رسوا شده اند و می شوند، «موجّه و مشروع»، جلوه داده است و می دهد.


و آن گاه، میشل کُلُن، 10 نمونه از این دروغ های رسانه یی را با اختصار تمام، اینچنین بر می شمارد:


یک: ویتنام: ۱۹۷۵ ـ ۱۹۶۴

دروغ رسانه ها:

درروزهای دوم وسوم ماه اوت، نیروهای ویتنام شمالی، درخلیج تانکن به کشتی های آمریکا یی حمله کردند.

آنچه بعداً معلوم شد:


هرگز چنین حمله‌ای درکار نبوده است. همه قضیه را کاخ سفید ساخته و پرداخته بود.(۱(


هدف اصلی:

مانع استقلال ویتنام شدن. فرمانروایی آمریکا را بر منطقه تضمین کردن.


نتیجه ی کار:

میلیونها قربانی. تولد نوزادان ناقص الخلقه برای نسل ها و نسل ها، براثراستفاده ی آمریکا ازAgent Orange )۲(. مشکلات فوق العاده وخیم اجتماعی.


دوم :  Grenade   گرانادا  ۱۹۸۳


دروغ رسانه ها:

در این جزیره ی کوچک کاراییب، یک پایگاه نظامی برای شوروی ساخته شده است که زندگی پزشکان آمریکایی را به خطر می اندازد.


آنچه بعداً معلوم شد: این موضوع، کاملاً دروغ است. جزء به جزء، و قطعه به قطعه ی این دروغ را پرزیدنت ریگان ازخودش ساخته است.


هدف اصلی:

 مانع رفرم های اجتماعی و دموکراتیک نخست وزیر کشور، Bishop (که سرانجام به قتل رسید) شدند.

نتیجه ی کار:

سرکوب وحشیانه. دوباره به چنگ واشنگتن گرفتار شدن کشور.


سه: پاناما: ۱۹۸۹


دروغ رسانه ها:

ضروری است که برای دستگیری «نوریگا»، رییس جمهوری پاناما، دست به کار شد. چون او مشغول کار قاچاق مواد مخدّر است.


آنچه بعداً معلوم شد:

نوریگا ـ که خودش مزدوروساخته و پرداخته ی سیا بود ـ در پایان تاریخ قرارداد مربوط به کانال پاناما، خواهان حق حاکمیت پاناما براین کانال بود. چیزی که سیا نمی توانست آن را تحمل کند.


هدف اصلی:

 ادامه ی کنترل آمریکا براین مسیرارتباطی استراتژیک.


نتیجه ی کار: بمبارانی که به وسیله ی آمریکا انجام شد، بین دوهزارتا چهارهزارشهروند عادی را به قتل رسانید. بدون آن که رسانه ها این موضوع را به روی خود بیاورند.


چهار: عراق: ۱۹۹۱


دروغ رسانه ها:

عراقی ها وسایل ویژه ی نگهداری کودکان را ازیک زایشگاه در«کویت سیتی» به سرقت برده اند.


آنچه بعداً معلوم شد: امیر کویت، به یک کمپانی بسیار بزرگ و مشهور روابط عمومی به نام Hill & Knowlton برای سرهم کردن این دروغ، پول پرداخته بود. (۳)


هدف اصلی: ایجاد مانع بر سر مبارزه ی کارسازبا اسراییل. جلوگیری ازاستقلال خاورمیانه ازآمریکا.

نتیجه ی کار:

کشته شدن تعداد بی شماری انسان در جریان جنگ. برقراری یک تحریم کامل و بی وقفه برای سالیان دراز. تحریم حتی دارو و درمان.


پنج: سومالی: ۱۹۹۳


دروغ رسانه ها:

آقای برنارد کوشنر، خودش را به عنوان یک قهرمان «دخالت های انسان دوستانه»، درصحنه ی تئاتر جهانی به نمایش می گذارد. (۴)


آنچه بعداً معلوم شد:

 چهارموسسه ی آمریکایی، یک چهارم زمین های دارای منابع نفت را درسومالی خریداری کرده بودند.


هدف اصلی:

کشوری را که به لحاظ نظامی، دارای موقعیت استراتژیک است تحت کنترل خود در آوردن.


نتیجه ی کار:

 آمریکا نتوانست به هدف خود دست یابد؛ ولی منطقه را درهرج ومرجی طولانی و همچنان مستمر، فرو برد.


شش: بوسنی: ۱۹۹۵ ـ ۱۹۹۲


دروغ رسانه ها:

کمپانی آمریکایی روابط عمومی Ruder Finn و برنارد کوشنر، نمایشی به راه انداختند مبنی براین که «صرب» ها اردوگاه های مرگ، برپا کرده اند.


آنچه بعداً معلوم شد:

کمپانی آمریکایی، و برنارد کوشنر، دروغ می گفتند. اردوگاه مورد اشاره ی آن ها، اردوگاه زندانیانی بود که درآنجا برای تبادل اسرا نگاه داشته شده بودند. رییس جمهوری بوسنی، «عزت بگویچ»، این موضوع را مورد تأیید قرار داد.


هدف اصلی:

 حکومت وقت یوگوسلاوی، که به نظر آمریکا بیش از اندازه به سمت چپ گرایش داشت، می بایست درهم بشکند. سیستم اجتماعی آن می بایست منهدم شود. منطقه می بایست تحت نفوذ کمپانی های چند ملیتی قرار بگیرد. دانوب و راه های استراتژیک بالکان می بایست تحت کنترل در آیند.


نتیجه ی کار:

چهار سال جنگ مصیبت بار و وحشتناک میان همه ی ملیت های موجود (مسلمان، صرب، و کروآت).تحریک ها وآتش افروزی ها به وسیله ی برلن انجام می شد، و به وسیله ی واشنگتن دامنه می یافت.


هفت: یوگوسلاوی: ۱۹۹۹


دروغ رسانه یی:

صرب ها در مورد آلبانی های کوسوو مرتکب نسل کشی شده اند.


آنچه بعداً معلوم شد:

ناتو چنین دروغی را ازخودش ساخته بود. واین موضوع را سخنگوی رسمی ناتو، Jamie Shea تأیید کرد.


هدف اصلی:

تحمیل کردن فرمانروایی ناتو بر بالکان. ناتو را ژاندارم جهان کردن. یک پایگاه نظامی آمریکایی در کوسوو برپا ساختن.


نتیجه ی کار:

دوهزار قربانی بر اثر بمباران های ناتو. نسل کشی در کوسوو به وسیله ی UCK (ارتش آزادسازی کوسوو) با حمایت و پوشش ناتو.


هشت: افغانستان: ۲۰۰۱


دروغ رسانه یی:

بوش می خواهد انتقام ۱۱ سپتامبر را بگیرد؛ و بن لادن را دستگیر کند.


آنچه بعداً معلوم شد:

در افغانستان، کوچکترین نشانه یی از وجود شبکه ی برپا کننده ی حمله ی ۱۱ سپتامبر به دست نیامد. در هر حال، طالبان اعلام آمادگی کرده بودند که بن لادن را تحویل بدهند.


هدف اصلی:

مرکز استراتژیک آسیا می بایست تحت استیلا قرار بگیرد. یک خط لوله برای کنترل منابع استراتژیک آسیای جنوبی می بایست کشیده شود.


نتیجه ی کار:

اشغال بسیار دراز مدت و همچنان مستمر افغانستان. رشد روزافزون تولید و قاچاق تریاک.


نُه: عراق: ۲۰۰۳

دروغ رسانه ها:

صدام، سلاح های انهدام جمعی خطرناک در اختیار دارد. این را کالین پاول، درحالی که یک لوله ی آزمایشگاه هم دردست داشت اعلام کرد.


آنچه بعداً معلوم شد:

کاخ سفید به سرویس های خود دستور داده بود که گزارش ها را تحریف کنند؛ و یا از خودشان گزارش های دروغ بسازند.


هدف اصلی:

تمام نفت عراق می بایست در اختیار آمریکا قرار بگیرد تا او بر رقیبان خودش همچون اروپا، ژاپن، چین و ... برتری داشته باشد، و بتواند با شانتاژ، از آن ها اخّاذی کند و باج سبیل بطلبد.


نتیجه ی کار:

 عراق، غرق در بربریت شد. زنان به گذشته و تاریکی و ارتجاع، باز رانده شدند.


دَه: ونزوئلا ـ اکوادر: ۲۰۰۸


دروغ رسانه ها:

چاوزحامی تروریسم است. سلاح وارد می کند. دیکتاتور است. (البته به نظر می رسد که بهانه ی مناسب و مرجّح، هنوز انتخاب نشده باشد.)


آنچه تا این لحظه، دروغ بودنش معلوم شده است: چاوز، برروی مردم خود آتش می گشاید. چاوز، ضد یهودی است. چاوز، میلیتاریست است... اما، اهریمن نمایی از چاوز، همچنان ادامه دارد.


هدف اصلی:

کمپانی های چند ملیتی آمریکا می خواهند کنترل خود را بر نفت و ثروت های دیگر آمریکای لاتین حفظ کنند. آمریکا از تحولات اجتماعی رهایی بخش و دموکراتیک در آمریکای لاتین می ترسد و می خواهد مانعشان شود. (۵(


نتیجه ی کار:

واشینگتن، مشغول یک جنگ گلوبال علیه آمریکای لاتین است: کودتا ها. خرابکاری های اقتصادی. شانتاژ. گسترش پایگاه های نظامی در نزدیکی منابع ثروت طبیعی...


به طور خلاصه

پیش از آن که هر جنگی شروع شود، با دروغ های رسانه‌ای، زمینه اش را آماده می کنند. و هنوز خیلی مانده است تا لیست ما کامل شود!

جلوگیری کردن از جنگ، با برداشتن نقاب ـ به گونه‌ای هرچه سریع تر و هر چه گسترده تر ـ از چهره ی دروغ سازی های رسانه‌ای است که امکان پذیر خواهد بود.


پی نوشت:

۱ ـ ماجرای موسوم به «درگیری های تنگه ی هرمز» در چند ماه پیش را، ناظران مختلف، با همین ماجرای «درگیری های خلیج تانکن» مقایسه کرده اند.

مقاله ی آلن درنو درهمین رابطه، که در همان زمان به ترجمه ی همین قلم با عنوان « از خلیج تانکِن در ۱۹۶۴ تا خلیج فارس در ۲۰۰۸ » منتشر شد:

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/iran-tonkin.html

۲ ـ Agent Orange نامی است که به یک ترکیب شیمیایی خطرناک و سرطانزای ضد گیاهی داده شده است که آمریکا در سال های جنگ ویتنام از آن علیه مردم ویتنام استفاده کرد؛ و تا هم اکنون، آثار آن و بازمانده های آن در جان نسل های پیاپی ویتنامی، به طور مستمر، از ویتنامیان، قربانی می گیرد ـ م.


۳ ـ ماجرا به صورت اختصار، از این قرار است که بعد از اشغال کویت به وسیله ی صدام حسین در سال ۱۹۹۰ آمریکا برای شروع جنگ [جنگ اول با عراق ] نیاز داشت که افکار عمومی جهان را آماده کند.

امیر فراری کویت، با پرداختن ده میلیون دلار به کمپانی Hill & Knowlton ترتیبی داد که خانمی که گویا دختر خود این امیر بود، در کنگره ی آمریکا حاضر شود و برای نمایندگان کنگره، شهادت بدهد که خودش دیده است که سربازان عراقی، برای سرقت وسایل ویژه ی نگاه داری کودکان، کودکان را به روی زمین پرت کرده اند و وسایل را برده اند.

فیلم این ادای شهادت در کنگره ی آمریکا، بلافاصله در ابعاد وسیع در تلویزیون های جهان پخش شد تا مردم را تحت تأثیر قرار دهد ـ م.

۴ ـ برنارد کوشنر، پس از خیانت به حزب خود، حزب سوسیالیست فرانسه (که گرفتار بحرانی شدید است) و پذیرش پست وزارت امور خارجه در کابینه ی رییس جمهوری راستگرای به شدّت متمایل به جرج بوش، ماهیت خود را با تهدید بی شرمانه ی ملت ایران، بیشتر از پیش به نمایش گذاشت.

قسمتی از نوشته ی بسیار پر لطافت خانم آنیِس مایار در این رابطه:

من نمی توانم این را برتابم که حکمرانانی که به مشروعیّتی فخر می فروشند که در یک دموکراسی فاسد و تباه شده در هلهله ی جشن و پایکوبی اهریمنی زور و ثروت و رسانه های ارتباط جمعی کسب کرده اند، خود را مجاز بدانند که هزار مرگ و هزار رنج و درد را به نام من، به دیگران وعده دهند...


امروز، دیگر ماسک از چهره ی برنارد کوشنر فرو افتاده است. او از قول ما، و به نام ما، بدترین بد را به مردمی وعده می دهد که اصلی ترین گناهشان نشستن بر سر ذخایر سرشاری است از آن سرمایه ی سیاهی که در تمام کره ی زمین، همه دیوانه وار هوسش را دارند...

این دعوا ها که عدّه یی می کوشند تا در کلّه ی ما فروکنندشان و به خورد ما بدهندشان، دعوا های ما نیست. این همه، دعوا های گردن کلفت های چند ملیّتی انرژی و سلاح است، که زباله دانی هایی به نام رسانه های ارتباط جمعی را، و عروسک های خیمه شب بازی را، در همه جای جهان، تغذیه می کنند...


مرکز اسناد انقلاب اسلامی