دیدار فرح پهلوی با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در ایران (سمت چپ)


1668 بازدید

دیدار فرح پهلوی با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در ایران (سمت چپ)