دیدار فرح پهلوی با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در ایران


3374 بازدید


دیدار فرح پهلوی با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در ایران