اولین کارت تبریک نورزی که با تمثال امام خمینی منتشر شد


1979 بازدید

اولین کارت تبریک نورزی که با تمثال امام خمینی منتشر شد

  اولین بار در نوروز سال 1343 بود که کارت‌های تبریک نوروزی با تصویر امام خمینی(س) تهیه و طراحی شدند.

این کارت ها زمانی طراحی شدند که امام خمینی (س) آخرین روزهای حبس و حصر در تهران را می گذراندند و طی مدت کوتاهی صدها هزار نسخه از آنها مخفیانه تکثیر گردید.

با نزدیک شدن به نوروز، بر آن شدیم تا از طریق بازنشر تعدادی از این کارت های تبریک، گذری بر حال و هوای نوروزی سال های آغازین نهضت اسلامی داشته باشیم.


پایگاه اطلاع رسانی جماران