هویدا در حرم حضرت عبدالعظیم در کنار جنازه حسنعلی منصور


1782 بازدید

هویدا در حرم حضرت عبدالعظیم در کنار جنازه حسنعلی منصور