برکناری هویدا به خواست آمریکا


برکناری هویدا به خواست آمریکا

در انتخابات سال 1976 در آمریکا بین جیمی کارتر و جرالد فورد، نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوریخواه،دولت ایران به نخستوزیری هویدا از نامزد جناح جمهوری‌خواه حمایت می‌کرد و در این راه مبالغی نیز بابت کمک به کمپین انتخاباتی جرالد فورد پرداخته بود. اما در نهایت جیمی کارتر پیروز انتخابات شد.
در این سند می‌‎خوانیم:
«بنا به اظهار خانم امانپور مدیرکل تشریفات نخست وزیری یکی از منابع دیپلماتی آمریکا اظهار داشته که دولت آمریکا بطور خیلی جدی تعویض کابینه هویدا را از شاهنشاه آریامهر خواستار شده و نامبرده چنین افزود که اساساً کارتر و آمریکاییها از مخارجی که دولت ایران به نفع فورد انجام داده فوق العاده ناراحت و عصبانی هستند. ضمناً نامبرده افزود که ملاقات علیاحضرت با خانم فورد نیز بنفع دولت ایران در روابط فیمابین نخواهد بود.»