برکناری هویدا به خواست آمریکا


برکناری هویدا به خواست آمریکا
در انتخابات سال 1976 در آمریکا بین جیمی کارتر و جرالد فورد، نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه، دولت ایران به نخست وزیری هویدا از نامزد جناح جمهوری‌خواه حمایت می‌کرد و در این راه مبالغی نیز بابت کمک به کمپین انتخاباتی جرالد فورد پرداخته بود. اما در نهایت جیمی کارتر پیروز انتخابات شد.در این سند می‌‎خوانیم:

«بنا باظهار خانم امانپور مدیرکل تشریفات نخست وزیری یکی از منابع دیپلماتی آمریکا اظهار داشته که دولت آمریکا بطور خیلی جدی تعویض کابینه هویدا را از شاهنشاه آریامهر خواستار شده و نامبرده چنین افزود که اساساً کارتر و آمریکاییها از مخارجی که دولت ایران بنفع فورد انجام داده فوق العاده ناراحت و عصبانی هستند ضمناً نامبرده افزود که ملاقات علیاحضرت با خانم فورد نیز بنفع دولت ایران در روابط فیمابین نخواهد بود.»