جنایات صهیونیست ها قبل از تاسیس دولت اسرائیل در فلسطین


4761 بازدید

جنایات صهیونیست ها قبل از تاسیس دولت اسرائیل در فلسطین

کمیته عالی عرب در امور فلسطین، برای آگاه‌سازی جهان اسلام از عمق فجایعی که در فلسطین در حال انجام بود، به ارسال تصاویر و نشریاتی درباره اوضاع فلسطین پرداخت. کاردار ایران در قاهره، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه در این‌باره چنین گزارش داده است:
از اداره انتشارات و مطبوعات کمیته عالی عرب فلسطین در قاهره مقداری عکس و نشریه‌های تبلیغاتی به ضمیمه نامه‌ای به این سفارت رسیده است که در آن تقاضا کرده‌اند عکس‌ها و نشریات مزبور را به وسیله اداره کل تبلیغات ایران بین نمایندگان مجلس شورای ملی و آقایان علما و روحانیون و مدیران جراید تقسیم نمایند.
چون ارسال تمام نشریه‌ها در حدود سه لیره هزینه داشت فقط 15 نسخه از هریک از نشریه‌ها را با عکس‌های ارسالی به ضمیمه ارسال می‌دارد که به وسیله اداره کل تبلیغات یا به هر نحوی که صلاح دانند بین مدیران جراید تقسیم فرمایند و چنان‌چه به ارسال مقادیر دیگری از نشریه‌های مزبور احتیاج دارند که مطابق تقاضای کمیته مزبور بین اشخاصی که معین نموده‌اند تقسیم نمایند مرقوم فرمایند که فرستاده شود.
رونوشت نامه کمیته عالی عرب فلسطین و ترجمه آن نیز برای مزید استحضار به ضمیمه فرستاده می‌شود.
[جناب آقای کاردار سفارت کبرای شاهنشاهی ایران ـ قاهره
پس از تقدیم درود و احترام
با کمال احترام 350 نسخه از کتابچه‌ای را که محتوی فتاوای مختلف راجع به وجوب جهاد مقدس مذهبی راجع به فلسطین می‌باشد به ضمیمه تقدیم می‌دارد که به وسیله اداره کل تبلیغات در تهران بر نمایندگان مجلس شورای ملی و نامه‌نگاران و روحانیون و رجال ایران توزیع نمایند.
160 نسخه هم از گزارش کمیته عالی عرب راجع به وضعیت بیت‌المقدس و نامه رئیس کمیته نامبرده به جناب دبیر کل جامعه عرب در این باب به ضمیمه فرستاده می‌شود که لطفاً به آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی ایران توزیع کنند.
علاوه بر این عکس‌هایی از عملیات فجیعی که تبه‌کاران یهودی در حرم بیت‌المقدس که نخستین قبله و سومین مسجد مقدس اسلام است نموده‌اند و خرابی‌هایی را که در آن حرم نموده و زیان‌هایی که به آثار گران‌بهای آن وارد آورده به ضمیمه فرستاده می‌شود که به وسیله اداره تبلیغات آن‌ها را بین علماء و روحانیون محترم و نمایندگان مجلس شورای ملی و نامه‌نگاران تقسیم کنند. با تقدیم احترامات فائقه.] ،
نمونه دیگر گزارش دکتر قاسم غنی، سفیر ایران در قاهره، خطاب به وزارت امور خارجه است که در آن آمده است:
در تعقب گزارش شماره 49/1119 مورخ 12/5/1327 راجع به نشریه‌ها و مطبوعات تبلیغاتی اداره انتشارات و مطبوعات کمیته عالی عرب فلسطین در قاهره اشعار می‌دارد که اداره مزبور نشریه جدیدی به عنوان «مطامع یهود در اماکن متبرکه فلسطین» انتشار داده و نسخه‌هایی هم از آن [را] به این سفارت فرستاده‌اند که چند شماره از آن بین علما و رجال و نمایندگان مجلس به ضمیمه  فرستاده می‌شود.
نامه شکایت‌آمیز نایب‌رئیس مجلس شورای ملی وقت عراق در سال 1325 به شماری از رهبران، رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای غربی، عربی و اسلامی دربارة حمایت و همراهی بعضی دولت‌های غربی به ویژه ترومن رئیس‌جمهور آمریکا از آرمان صهیونیستی در فلسطین در این‌باره خواندنی است. این نامه در مهرماه سال 1325 به سفارت ایران در بغداد تسلیم و از طریق کاردار ایران در عراق برای وزارت امور خارجه ایران ارسال شده است:
رونوشتی از تلگراف ریاست مجلس شورای ملی عراق که در تاریخ 17 اکتبر 1946 به رؤسای دولت‌های شوروی و چکوسلواکی و انگلیس و آمریکا و ریاست جمهور ترکیه و اعلی‌حضرت پادشاهان عرب و شاهنشاهی ایران و پادشاه افغانستان و دبیری جامعه دولت‌های عربی و انجمن عالی عربی در بیت‌المقدس و ریاست انجمن اسلامی در هندوستان مخابره شده و مبنی بر اعتراض به بیانات اخیر مستر ترومان رئیس جمهوری آمریکا راجع به مهاجرت صهیونی‌ها به فلسطین بوده است به پیوست ایفاد می‌گردد.
دبیر مجلس شورای ملی عراق
* * *
مارشال ستالین، مستر تیتو، مستر آتلی، مستر بوین، مستر ترومان، مستر بینز، اعلی‌حضرت پادشاه ایران، رئیس جمهور ترکیه، اعلی‌حضرت پادشاه افغانستان، اعلی‌حضرت پادشاه مصر، اعلی‌حضرت پادشاه یمن، اعلی‌حضرت پادشاه مملکت اردنی هاشمی، اعلی‌حضرت پادشاه مملکت عربی سعودی، جناب آقای رئیس جمهوری لبنان، جناب آقای رئیس جمهوری سوریه، جامعه دولت‌های عربی، انجمن عالی عرب در بیت‌المقدس، انجمن اسلامی در هندوستان.
بیانات و مداخلات غیرمحقانه و غیرعادلانه در کارهای وابسته به فلسطین عربی و پشتیبانی صریح او از صهیونی‌ها و دشمنی دائمی او نسبت به ملل عرب و ضدیت او نسبت به احساسات اسلامی با تعهداتی که برای تأمین آزادی ملل و مصونیت اوطان آن‌ها شده است مخالف بوده و موجب تنفر و اشمئزاز سخت شده است.
این مداخله فضولانه و اظهار محبت صوری که مقصود از آن تحصیل آراء موافق یهودی‌های انتخاب‌کننده می‌باشد از جمله عواملی است که صهیونی‌ها را در ادامه دادن به جرائم مختلفه خود از قبیل کشتن و ویران کردن و سوزاندن و غیره تشجیع کرده است.
این طرفداری غریبی که جناب آقای مستر ترومان در بعضی اوقات به نام انسانیت برای از بین بردن اهالی حقیقی فلسطین و وارد کردن ملت بیگانه به جای آن‌ها می‌کند علل آن واضح و فاش شده و همه‌کس اعم از اشخاصی که دور یا نزدیک هستند موضوع را فهمیده و کلیه این ستم و جور که مقصود از آن لطمه وارد آوردن به اصول عدالت و دیموکراسی است پی برده.
عرب‌ها در مقابل این رویه خصمانه که جناب آقای مستر ترومان نسبت به موضوع حیاتی آن‌ها در فلسطین اتخاذ کرده چاره‌ای جز اظهار تنفر و بیزاری ندارند و البته نامبره با این ستم و دشمنی که کرده بر حق و داد که عرب‌ها در انجام منظور عادلانه خود بر آن تکیه کرده‌اند غالب نخواهد آمد.
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی عراق – عز‌الدین نقیب

 پی نوشت:
1. . سند وزارت امور خارجه، شماره 13369، مورخ 18/5/1327، گزارش شماره 49/1119 مورخ 12/5/1327، کاردار سفارت شاهنشاهی در قاهره به وزارت امور خارجه.
2. . سند وزارت امور خارجه، نامه‌ی دکتر یعقوب خوری، رئیس اداره مطبوعات و انتشارات کمیته عالی عرب فلسطین [مستقر در] قاهره، به تاریخ 26 رمضان 1367 ق/ 2 اوت 1948 [مرداد 1327 ش]، به شماره 2134.
3. . متأسفانه هیچ‌کدام از گزارش‌ها، کتاب‌ها و تصاویر در پرونده موجود در اسناد وزارت امور خارجه پیدا نشد.
4. . متأسفانه هیچ نسخه‌ای از نشریه یاد شده در پرونده و ضمیمه گزارش در اسناد وزارت امور خارجه یافت نشد.
5. . سند وزارت امور خارجه، شماره 17593 مورخ 3/7/1327، نامه شماره 40/1471، مورخ 27/6/1327، دکتر قاسم غنی سفیر ایران در قاهره به وزارت امور خارجه.
6. . سند وزارت امور خارجه، پیوست نامه مورخ مهرماه 1325 علی‌اصغر کیوانی، کاردار دولت شاهنشاهی در بغداد، رونوشت نامه نایب‌رئیس مجلس شورای ملی عراق، به شماره 1074، مورخ اکتبر 1946 خطاب به شاه ایران.


آرشیو موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی