آیت الله دستغیب : ما نمی‌گذاریم جشن هنر در شیراز برگزار شود


1841 بازدید

آیت الله دستغیب : ما نمی‌گذاریم جشن هنر در شیراز برگزار شود
از : شیراز تاریخ 12/4/37

به : 312 و 323 شماره : 18000/ ه 2

به استحضار مى‏رساند

1 ـ ساعت 2130 روز گذشته سید عبدالحسین دستغیب پس از پایان نماز جماعت در مسجد جامع شیراز منبر رفته و ضمن سخنرانى اظهار داشته است براى سومین بار اخطار مى‏کنم که امسال برنامه جشن هنر یا جشن بى هنرى نباید در شیراز برگزار گردد چون مى‏خواهند با برگزارى این جشن مردم را از دین منحرف سازند و حدود شش هزار نفر مردم حاضر در جلسه اظهارات او را تأیید کرده‏اند وى اضافه نمود ما مى‏خواهیـم زندانیهـا و تبعیدى‏هایمان را آزاد کنند. چون این افراد بهتـرین مغزهاى مملکت هستند و نباید در زندان باشند نامبرده به برنامه آزادى زنان حمله نموده وافزوده است‏روحانیون را خرافاتى جلوه داده بودند ولى اکنون ثابت شده که چهلمین روزهاى یادبود شهیدان که به دستور علماء بخصوص آقاى خمینى برگزار شد دلیل وابستگى مردم با روحانیون مى‏باشد جوانانى که کشته شدند در راه خدا بود و هر کشته صدها زنده را جهت مبارزه آماده نمود این... نمى‏تواند زمام امور مسلمین را در دست بگیرد ما جشن هنر (بى‏هنرى) را محکوم نموده و نمى‏گذاریم امسال برپا شود و حاضرین با سه مرتبه فریاد صحیح است او را تأیید نموده‏اند. دستغیب ادامه داده پادشاه مسلمین در تخت جمشید پشت سر زرتشتیان عکس گرفته و عکس... هنوز هست مى‏گویند مسلمان هستند ولى کارگران را در عید مبعث تعطیل نکردند. در پایان جلسه مردم هنگام خروج از مسجد ضمن دادن شعار به نفع خمینى با سنگ به مأمورین حمله کرده که با پرتاب گاز اشک‏آور و پاشیدن آب آنان را متفرق لکن ضمن فرار شیشه‏هاى چند شعبه بانک صادرات و ملى را شکسته و متوارى شده‏اند. در این جریان چهار نفر مأمور شهربانى مصدوم و دو نفر از تظاهرکنندگان دستگیر و تعدادى از محرکین شناسایى که شهربانى در جریان دستگیرى آنان مى‏باشد.

2 ـ عده‏اى ناشناس کلید انبار وسائل ورزشى دانشگاه پهلوى را سرقت و سحرگاه روز جارى پس از گشودن درب انبار مذکور و پاشیدن مواد آتش‏زا بر روى وسائل موجود و لخت نمودن سیم برق قصد ایجاد حریق را داشته‏اند که بعلت هوشیارى مأموران مراقب موفق به این امر نگردیده و خسارتى بوجود نیامده است.

گوینده: آرمان

گیرنده: اسدى

ساعت: 1525 مورخه 12/4/37

در ساعت 1620 بعرض مقام مدیریت کل رسید فرمودند هر دو موضوع روز 13/4/37 در بولتن درج شود

در پرونده 37145 بایگانى شود مرعشى 14/4

در بولتن درج شد براى بهره‏بردارى به استحضار ریاست دایره عملیات برسد. 13/4/37