شاه ، اشرف و ملکه مادر گردانندگان باند فروش مواد مخدر


1968 بازدید

شاه ، اشرف و ملکه مادر گردانندگان باند فروش مواد مخدر
موضوع : مطبوعات خارجىشماره : 2 ـ 3 ـ 5251

در محافل مطلع مطبوعاتى تهران شایع است که شماره‏هاى اخیر مجله تایم که به ایران ارسال شده تماما از طرف سازمان اطلاعات و امنیت کشور سانسور و دو صفحه وسط آن بریده شده است. گفته میشود مندرجات این دو صفحه که توسط یک مخبر آمریکایى تهیه شده بود مربوط به قاچاق مواد مخدره و باند قاچاقچیان هروئین و کوکائین در ایران بوده و والاحضرت اشرف پهلوى و اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت ملکه مادر به ترتیب از گردانندگان باند فروشندگان مواد مذکور در خاورمیانه و ایران معرفى شده‏اند. در این مجله ذکر شده والاحضرت اشرف پهلوى بعلت شناخته شدن در مسافرتهائى که براى حمل مواد مخدره مینمایند از طرف پلیس کشورهاى اروپایى تحت نظر میباشد کما اینکه والاحضرت اصولاً حق ورود بخاک فرانسه را ندارند زیرا در هر مسافرتى که معظم لها مینمایند با استفاده از مصونیت خاندان سلطنتى مبادرت بحمل مقادیر زیادى مواد افیونى و هروئین به خاورمیانه مینمایند و حتى والاحضرت فاطمه پهلوى(1) که داراى شوهر آمریکایى هستند در آمریکا تحت مراقبت میباشند. اداره سوم

ـ آیا صفحه وسط مجله مزبور را بریده‏اند؟

ـ قبلاً دستور داده شده...نمیبایستى اجازه داده شود.(2)....را انجام دهید.1ـ فاطمه پهلوى در هشتم آبان 1307 در تهران متولد شد و چهارمین دختر رضاشاه از همسر آخر او عصمت‏الملوک بود. او در زمان تبعید رضاشاه همراه مادرش به مدت هفت ماه در جزیره موریس اقامت داشت ولى براثر اصرار و خواهشهاى مادرش، پدر به وى اجازه داد به همراه مادرش به ایران برگردد. وى در سال 1322 به همراه برادرش حمیدرضا به لبنان رفت و در یکى از مدارس شبانه روزى اسکندریه مشغول تحصیل شد. بعد از مرگ رضاشاه در سال 1323 به همراه چند تن از برادرانش به آمریکا رفته تا در آنجا تحصیل نماید ولى فاطمه تا اواخر سال 1326 در آمریکا بود و بنا به دلایل نامشخص بى‏آنکه موفق شود دانشنامه‏اى بگیرد، فقط پس از آموختن زبانهاى انگلیسى و فرانسه به ایران آمد. در سال 1327 شایعه خواستگارى هژیر نخست‏وزیر از وى در جراید به چاپ رسید، که مورد موافقت دربار و فاطمه قرار نگرفت. مشارالیه در سال 1328 بار دیگر رهسپار امریکا شد. در طى این دوران اقامت او در آمریکا بود که وینسنت هیلیر، جوان بیکاره امریکایى که دوست محمودرضا بود، در سر راه او قرار گرفت و سرانجام بعد از مخالفتهاى دربار آنها در اوایل سال 1329 با هم ازدواج کردند. دربار هم براى ساکت کردن افکار عمومى، بویژه آرام ساختن روحانیون اعلام داشت که فاطمه از مزایاى خاندان پهلوى محروم شده است. اما هیلیر که بخاطر القاب و امتیازات و ثروت موروثى با فاطمه ازدواج کرده بود، دست از لجاجت برداشته و پذیرفت به دین اسلام درآید تا ازدواج او با خواهر شاه محذور شرعى و اجتماعى نداشته باشد. هیلیر مدت 9 سال، از سال 1329 تا 1338، در ایران سرگرم زدوبند با شرکتهاى آمریکایى و جاسوسى از داخل دربار براى آمریکا بود و در معاملات بزرگ دخالت مى‏کرد و کمیسیون مى‏گرفت. رفتار وى براثر افراط در شرب خمر تحمل‏ناپذیر شده بود و در سال آخر ضمن برخورد و مناقشه‏اى شدید با فاطمه، نوزادشان «آرزو» را به هوا پرتاب کرد که منجر به کشته شدن کودک شد و همچنین ضرب و شتم فاطمه، دربار به او فشار آورد که فاطمه را طلاق بدهد. فاطمه از او دو فرزند پسر به نامهاى کیوان (متولد 1331) و داریوش (متولد 1335) داشت. بعد از طلاق از هیلیر، فاطمه در آبان 1338 با ارتشبد محمد خاتمى فرمانده نیروى هوایى ازدواج کرد و از او هم داراى دو پسر بنام کامبیز (1341) و رامین (متولد 1346) شد.

محمد خاتمى در یک سانحه هوایى در 21 شهریور 1354 جان خود را از دست داد. فاطمه هم، اکنون در قید حیات نیست. پستهائى که وى قبل از انقلاب عهده‏دار بود عبارتند از : ریاست هیئت امناى دانشگاه اصفهان ـ ریاست هیئت امناى باغات گیاهشناسى و ریاست هیئت امناى دانشگاه صنعتى. [اشرف در آیینه بدون زنگار (ج 2) ـ خسرو معتضد ـ تهران : نشر البرز، 1376 ـ ص 281، 279، 260، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى (ج 1) ـ تهران : اطلاعات،1369 ـ ص 243 اسناد ساواک ـپرونده‏هاى انفرادى ]2ـ جاهاى نقطه چین در اسناد خوانا نبوده است.