اعلامیه آیات ثلاثه قم در مورد جنایات رژیم شاه در مقابله با مردم


2220 بازدید

اعلامیه آیات ثلاثه قم در مورد جنایات رژیم شاه در مقابله با مردم
از: قم تاریخ 18/8/57

به: 312 شماره: 12283/21 ه

پیرو: 12280/21 ه 18/8/57عصر روز جارى اعلامیه‏اى از طرف آیات ثلاثه که متن آن به شرح زیر میباشد در شهر قم توزیع

شده است.

بسم‏اله الرحمن الرحیم.

ملت مسلمان ایران

مدت‏ها است که شما مردم مسلمان زجردیده ایران به رهبرى روحانیت به مبارزات رهائى بخش خود ادامه داده‏اید بى‏شک این مجاهدات و مبارزات مستمر و خستگى‏ناپذیر که بنام اسلام و براى اسلام آغاز گردیده، تأییدات الهى و نصرت خداوند را نیز به دنبال خواهد داشت و بالاخره پیروزى نهائى از آن حق‏طلبان و آزادى خواهان مسلمان است و آنچه در چند ماه اخیر بر ملت ستمدیده ما گذشت حوادث دلخراش و خونینى بود که استبداد در فضاى باصطلاح باز سیاسى و آشتى ملى به وجود آورد و با جنایات بیشمار چهره کریه حکومت سرنیزه را در تاریخ نهضت مبارزات اسلامى ایران ترسیم نمود، هنوز حرکت وحشیانه کولیهاى جیره‏خوار را شما مردم مسلمان در حادثه کرمان به خاطر دارید. هنوز فجایع چماق به دستان دستگاه ستمکار را در کرمانشاه و سرپل ذهاب فراموش نکرده‏اید. هنوز میدانید که بر ملت مسلمان در استان‏هاى مختلف کشور به خصوص در کردستان چه‏ها گذشته است. هنوز خاطره هجوم و یورش وحشیانه مامورین مسلح و قواى ارتش را به مراکز علم و دانش و دانشگاه از یاد نبرده‏اید و بالاخره در موقعى که هنوز قربانیان زیادى در راه بدست آوردن آزادى و دموکراسى واقعى و برقرارى نظامى عادلانه اسلامى میدهیم با یک دولت نظامى مواجه گشته‏ایم که از همان آغاز کار شیوه دیرینه مردم‏کشى را ادامه داده و در شهرستان‏هاى همدان، قم و زنجان و نهاوند و جهرم، ملت را به خاک و خون کشید. این دولت نه تنها مورد قبول روحانیت و ملت شریف و حق‏طلب نیست بلکه کاملا محکوم و مردود است و مردم مسلمان با ظلم و استبداد مبارزه خواهند کرد و به مجاهدات منطقى و مشروع خود ادامه خواهند داد، لذا عموم ملت مسلمان باید این نهضت اسلامى را زنده نگهدارند1 و با وحدت کامل و از طرف هوشیارانه و سودمندتر دنبال نمایند و از هرگونه نفاق افکنى و تفرقه که باعث اختلاف کلمه و کندى مبارزه میباشد شدیدا اجتناب ورزند. خداوند متعال به آنان که در راه او و خدمت به اسلام و نجات مسلمین مبارزه با ظلم و بى‏داد مینمایند، پیروزى و سعادت جاودانى را وعده فرموده است (ان تنصروااله ینصرکم و یثبت اقدامکم)

محمدرضا گلپایگانى ـ سیدکاظم شریعتمدارى ـ شهاب‏الدین نجفى مرعشى

در بولتن درج شد. براى بهره‏بردارى باستحضار ریاست دایره عملیات برسد. 29/8/57

در پرونده 9292 بایگانى شود.1ـ اصل : زنده نگذارند.