سالروز ترور تیمور بختیار در دیالی عراق

سپهبد تیمور بختیار


تیمور بختیار از مشاهیر ایران و اولین رئیس ساواک در حکومت محمدرضا شاه پهلوی بود که در دوره ریاست او شدیدترین روش‌های شکنجه مرسوم شد. حکومت با همین شیوه توانست مخالفان حکومت شاه را سرکوب کند . اما از قضای روزگار تیمور بختیاردر شانزدهم مرداد ماه 1349  به خاطر بلند پروازی هایش و اعتماد به آمریکایی ها بدست همکاران پیشین خودش در ساواک طی یک عملیات نفوذی در شکارگاهی در نزدیکی شهر دیاله عراق ترور شد. 


سپهبد تیمور بختیار