سخنرانی شهید مطهری علیه رئیس‌جمهور آمریکا در عید فطر


4120 بازدید

سخنرانی شهید مطهری علیه رئیس‌جمهور آمریکا در عید فطر
تاریخ سند: شادوازدهم دی 1346

در این سند منبع ساواک در گزارشی از سخنرانی شهیدمطهری در روز عید فطر، به سخنان او علیه رئیس جمهور آمریکا و اختلاف افکنی بین مسلمین اشاره می‌کند.موضوع: مرتضی مطهری

نامرده بالا در ساعت 730 روز 12/10/46 در حسینیه ارشاد بعد از نماز عید فطر بمنبر رفته و درباره وحدت اسلام صحبت نمود و در ضمن سخنان خود به بلوک غرب و سیاست رئیس‌جمهوری آمریکا حمله کرد و اظهار داشت رئیس‌جمهوری امریکا بین مسلمانان اختلاف انداخته و گفته است هر ملتی باید اتکاء بملیت خود داشته باشد- در پایان از نویسنده روزنامه اطلاعات که برای از بین بردن زبان عربی مقاله نوشته بود انتقاد نمود- جلسه در ساعت 1100 خاتمه یافت و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از محمد و علی محمدی، حاج محمود مانیان عضو سابق جبهه ملی- فیاض بخش و یزدان پرست که از گردانندگان اصلی حسینیه ارشاد هستند.

نظریه منبع: قرار بود آقایان فلسفی-حجازی و شریعتی در روز عید فطر در حسینیه ارشاد حضور بهم رسانند و سخنرانی نمایند ولی هیچکدام حاضر نشدند.