امام به خبرگان جرأت فعالیت واظهار نظر داد


1403 بازدید
مجلس خبرگان

امام به خبرگان جرأت فعالیت واظهار نظر داد

 آیت الله دکتر هاشم هاشم‌زاده هریسی نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر همه مطالبی که در مسأله نظارت بر رهبری در همان مجلس اول گفته شده از مشروح مذکرات استخراج شود یک جزوه مستقلی به عنوان سند نظارت تشکیل می دهد. در حیات و حضور حضرت امام با اصرار، تاکید و حمایت ایشان چنین مجلس خبرگان قدرتمند و آزاداندیش تشکیل شد و نحوه اجرای اصل 111 را که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزاد اندیشی بررسی و تصویب نمود.

آیت الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وخبری جماران  گفت: مجلس خبرگان رهبری در دوران حضرت امام تشکیل وبه عنوان یکی از تشکیلات موثر و مهم نظام مطرح شد، و از آثار و یادگارهای برجسته حضرت امام است.

نماینده مردم استان آذربایجان شرقی درمجلس خبرگان رهبری گفت:این  مجلس با دیگر دستگاه های نظام تفاوت ماهوی دارد و با امور ولایت و رهبری در ارتباط است بدین جهت اگر حضرت امام عنایت ویژه در تشکیل آن نمی داشت شاید بعد از امام جرات تشکیل آن را پیدا نمی کردیم نه از ناحیه رهبری که خود طرفدار نظارت و خبر گان است بلکه از ناحیه افکار عمومی و برخی از خواص چنانکه در دوران خود حضرت امام نیز عده ای از خواص و بزرگان با تشکیل مجلس خبرگان به صورت مجلس فعال مخالف بودند و آن را در برابر رهبری و تضعیف رهبری تلقی می کردند، اما حضرت امام در برابر این اندیشه و طرز تفکر ایستاد و بر انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان اصرار ورزید وفرمود:« الان یک دسته ... دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد برای اینکه تضیف رهبری است مجلس خبرگان تقویت رهبری است... این یک تکلیف است»  و  مجلس خبرگان: «مجلسی  که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند »(صحیفه امام ،ج7،ص101 و 102 )

 آیت الله هاشم زاده هریسی در ادامه با اشاره به تشکیل مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بالاخره با اصرار و حمایت حضرت امام ، انتخابات خبرگان برگزار و مجلس خبرگان تشکیل شد و حتی بعد از انتخابات نیز بیش از6ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل شد به طوری که در آذر ماه سال 61انتخابات برگزار و در 24مرداد 62مجلس خبرگان تشکیل و افتتاح گردید زیرا برخی دیدگاه ها و طرز تفکرات تشکیل آن را لازم و حتی شایسته نمی دانستند ولی با تاکید حضرت امام(س) افتتاح و آن بزرگوار اولین پیام خود را در مورد مجلس خبرگان صادرکردند و با این پیام این مجلس را تقویت وتحکیم نمود و به خبرگان جرأت فعالیت واظهار نظر داد و فرمود:« اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است».و «بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید ».

آیت الله هاشم زاده هریسی در ادامه با اشاره به اولین جلسات مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بالاخره یک مجلس قدرتمند و آزاداندیشی سامان یافت و باید گفت یکی از آثار و نشانه های قوت و آزاداندیشی آن این بود که در حضور حضرت امام قانون نحوه اجرای اصل111قانون اساسی را که یک اصل نظارتی است با قدرت تمام و آزادانه بررسی و تصویب نمودند و خبرگان امت در مورد ضرورت نظارت بر رهبری داد سخن دادند که در مشروح مذاکرات آن روز ثبت شده و برگ زرین آزاد اندیشی در تاریخ خبرگان به شمار می آید و از اوج سعه صدر و آزاداندیشی حضرت امام حکایت دارد که شاگردان و مریدان آن مرد بزرگ در مورد نظارت بر رهبری این همه با صراحت و قاطعیت سخن گفته اند و حضرت امام همه آنها را می شنید و مهر تایید و صحت برآن می نهاد.

دکتر هاشم زاده هریسی در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده در نخستین جلسات مجلس خبرگان رهبری افزود: از جمله کسانی که تاکید بر مساله نظارت داشتند حضرت آیت الله جوادی آملی و حضرت آیت الله مشکینی ریاست محترم وقت مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری و دیگر اعضای برجسته مجلس خبرگان بودند . حضرت آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی در اجرای اصل111فرمودند: « اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگروضع کنند.»

آیت الله دکتر هاشم هاشم‌زاده هریسی با اشاره به عضویت مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان افزود: ایشان که آن روز یکی از اعضای برجسته خبرگان بودند فرمودند: « آن امری که تشخیص آن را اصل111بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود... این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید...». حضرت آیت الله جوادی آملی نیز نظارت بر رهبر ی یک امرکلان ارزیابی می کرد که خبرگان باید ببینند کل کشور در کلان چگونه اداره می شود و فرمود: « خبرگان بایدهمیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری ، رهبر اداره می شود باشد...».

 نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری افزود: حضرت امام نیز همه این سخنان و نظرات را می شنید و آنها را تایید و بلکه تشویق و بر آن تاکید می کرد.

آیت الله هاشم زاده هریسی ضمن اشاره به لزوم بازخوانی وقایع تاریخی ادامه داد: اگر همه مطالبی که در مسأله نظارت بر رهبری در همان مجلس اول گفته شده از مشروح مذکرات استخراج شود یک جزوه مستقلی به عنوان سند نظارت تشکیل می دهد. در حیات و حضور حضرت امام با اصرار، تاکید و حمایت او چنین مجلس خبرگان قدرتمند و آزاداندیش تشکیل شد و نحوه اجرای اصل 111 را که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزاد اندیشی بررسی و تصویب نمود که یکی از مواد آن این بود که در کمیسیون تحقیق یعنی کمیسیون نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان نزدیک رهبری اعم از نسبی وسببی  ودوم ،کسانی که از ناحیه رهبری حکم سمت و مسولیت دارند و این ماده در سال 71یعنی در اولین سال دوره دوم بعد از رحلت امام تغییر یافت وشرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب مقام رهبری حذف گردید و شرط بستگان ابقا شد و شرط مهم دیگری در این قانون ذکر شده که اعضای کمیسیون تحقیق باید فراغت کامل و کافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند .

 آیت الله هاشم زاده هریسی  در پایان افزود: تاریخچه تشکیل مجلس خبرگان رهبری نهایت توجه حضرت امام به مجلس خبرگان و نقش آن بزرگوار در تشکیل ، تقویت و آزاداندیشی آن مجلس را نشان می دهد و از قدرت ، شهامت و آزاد اندیشی خبرگان اول و از احساس مسئولیت آنان حکایت دارد بنابراین مجلس خبرگان یکی از خاطرات طلائی دوران پربرکت حضرت امام و از یادگارهای برجسته آن بزرگوار است که موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(س) حق و بلکه وظیفه دارد که در سالروز افتتاح مجلس خبرگان پیش قدم بوده آن خاطرات ارزشمند و نماد آزاداندیشی را زنده بدارد و من ازاقدام شایسته مؤسسه و از اینکه مرا نیز در این امر مقدس سهیم کرده اید سپاسگزارم.

 

 


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران