اسرائیل حرم ابراهیمی را بروی مسلمانان می بندد


939 بازدید

این مکان از دیرباز زیارتگاه مسلمانان بوده و بگفته مورخان، تاریخ بنیاد این حرم به زمان حضرت ابراهیم خلیل الله بر میگردد.  مقامات رژیم صهیونیستی به مناسبت سال جدید یهودیان، مسجد ابراهیمی در الخلیل را به روی نماگزاران فلسطینی می بندد.
بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، تیسیر ابو سنینه یک مقام مسئول وزارت اوقاف و امور مذهبی تشکیلات خودگردان فلسطین گفت:رژیم صهیونیستی به این وزارتخانه اطلاع داده است که روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته بمناسب سال جدید یهودیان مسجد ابراهیمی در الخلیل که به حرم ابراهیمی معروف است را به روی مسلمانان می بندد و تنها به شهرک نشینان اجازه ورود می دهد.
ابو سنینه این اقدام رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و آن را نقض قداست و هتک حرمت حرم ابراهیمی دانست. مسجد ابراهیمی پس از مسجد الاقصی دومین بنای مهم اسلامی در سرزمین مقدس فلسطین است. این مکان از دیرباز زیارتگاه مسلمانان بوده و بگفته مورخان، تاریخ بنیاد این حرم به زمان حضرت ابراهیم خلیل الله بر میگردد.


قدسنا