صورت اسامی تغییر یافته توسط فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴


اشاره: «فرهنگستان ایران» به منظور اصلاح زبان و خط فارسی در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۴ تأسیس شد. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اساس‌نامهٔ فرهنگستان را در شانزده ماده تنظیم کرد که به تصویب هیأت وزرا رسید. وظایف فرهنگستان، طبق اساس‌نامه، عبارت بود از:«ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول لغات و اصطلاحات در زبان فارسی، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از رشته‌های زندگانی، پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب خارجی، تهیهٔ دستور زبان، جمع‌آوری لغات و اصطلاحات پیشه‌وران و صنعتگران و الفاظ و اصطلاحات قدیمی و اشعار و امثال و قصص و نوادر و ترانه‌ها و آهنگ‌های ولایتی، هدایت افکار به حقیقت ادبیات و چگونگی نظم و نثر، تشویق شعرا و نویسندگان در ایجاد شاهکارهای ادبی، تألیف و ترجمهٔ کتب سودمند و مطالعه و اصلاح خط فارسی». اولین جلسه کاری فرهنگستان با حضور ۲۴ نفر از چهره‌های مطرح ادبی و دانشگاهی در ۱۲ خرداد ۱۳۱۴ برگزار شد. ریاست فرهنگستان ایران را در ابتدا محمدعلی فروغی نخست‌وزیر وقت بر عهده داشت که البته چندان به طول نینجامید. فرهنگستان ایران را «فرهنگستان اول» نیز نامیده‌اند. مهمترین اقدام فرهنگستان در این دوره، تعیین لغات جایگزین و انتشار آنها در مجموعه‌ای به نام «واژه‌های نو» بود.

سند حاضر گزارش دبیرخانه فرهنگستان ایران شامل بر صورت اسامی تغییر یافته توسط این مؤسسه از ابتدا تا بهمن‌ماه ۱۳۱۴ می‌باشد.


صورت اسامی تغییر یافته توسط فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴