اظهارنظر اردشیر زاهدی درباره زندانیان سیاسی رژیم شاه


مجله خواندنیها؛ ۳ دیماه ۱۳۵۶(به نقل از روزنامه آیندگان):

«اردشیر زاهدی[سفیر ایران در آمریکا] در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در واشینگتن درباره زندانیان سیاسی ایران توضیح داد که این عده رویهم بیش از ۲۲۰۰ نفر نیست، ولی استفاده از عبارت «زندانیان سیاسی» درباره آنها صحیح نیست، چرا که بیشتر آنها تروریست هستند[!] و ما هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد که در ایران قانون جنگل برقرار شود. زاهدی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که درباره ماهیت تظاهرکنندگان[=ایرانیان مقیم آمریکا] پرسیده بود با اشاره به اثرات انقلاب شاه و مردم[=انقلاب سفید] و کوشش ارتجاع سرخ و سیاه برای خنثی‌کردن اثر این انقلاب گفت این عده از خائنان، از آزادی در آمریکا سوء‌استفاده می‌کنند...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
اظهارنظر اردشیر زاهدی درباره زندانیان سیاسی رژیم شاه