«تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه» بازنویسی می‌شود


داریوش رحمانیان
2454 بازدید
تاریخ سیاست قاجار اندیشه

«تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه» بازنویسی می‌شود

داریوش رحمانیان به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: بازنویسی و تکمیل کتاب «تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه» را که پیش‌تر نوشته‌ام ؛ در دست کار دارم تا آن را دوباره‌نویسی کنم و مطالب تکمیل‌تری را در این زمینه ارائه دهم.

این استاد تاریخ ادامه داد: این کتاب پیش‌تر به عنوان درسنامه و از مجموعه کتاب‌های آموزشی دانشگاه پیام نور در رشته تاریخ بود و اطلاعات آن را با شتاب نوشته‌ام و اکنون می‌خواهم بازنویسی کنم و مطالب بیشتری را به آن بیفزایم.

وی عنوان کرد: این کتاب گزارش کوتاه اندیشه سیاسی دوره قاجاریه، از آغاز تا جنبش مشروطه در ایران است و تلاش شده تا به کوتاهی و فشردگی هرچه بیشتر تحولات و نمودهای اصلی روندها و جریان‌های عمده قدیم و جدید اندیشه و ادب سیاسی آن روزگار را گزارش و واکاوی کند.

لازم به ذکر است، در ویرایش نخست این کتاب به شرح تداوم و تحول دو جریان کهن و سنتی سیاست‌نامه‌نویسی و فقه سیاسی، چگونگی ورود مفاهیم و آموزه‌ها و اندیشه‌های سیاسی جدید به دایره فکر و فرهنگ و ادب ایرانی، افزایش کوتاه آثار و اندیشه‌های پاره‌ای از نواندیشان و نوگرایان و چالش سنت و تحدید در جریان جنبش مشروطه و بازتاب‌های آن در آثار و نوشته‌های موافقان و مخالفان مشروطیت پرداخته شده که هر یک در این کتاب فصلی را به خود اختصاص داده‌اند.


خبرگزاری کتاب ایران