ناگفته‌هایی از برنامه منافقین برای ترور فیزیکی امام(ره)


1015 بازدید

ناگفته‌هایی از برنامه منافقین برای ترور فیزیکی امام(ره)

سازمان منافقین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با مرتجع خواندن روحانیت این عقیده را ابراز می‌کردند که تنها این سازمان مجاهدین خلق است که توانایی حکومت داری و مبارزه با امپریالیزم را دارد.

جدای از اینکه همان‌ افراد امروز نزدیک کاخ سفید کنار اربابان واقعی شان دفتر و محفل دارند، آنچه قابل ذکر است تلاش گسترده‌ای بود که منافقین با نفوذ در دستگاه ها برای از بین بردن نیروهای انقلابی و شخص امام(ره) صورت می دادند.

منافقین چندین برنامه برای ترور فیزیکی و بمب گذاری در بیت امام داشتند که هنوز هم ابعادی از این مسائل نگفته مانده است.

آقای مطهری سال 58 خدمت امام رسیدند و عنوان کردند "در مسئله سازمان همه ما اشتباه کردیم ،خدا نخواست شما به اشتباه بیافتید"البته دلیل هم داشت که منافقین در ایام مبارزات چهره مذهبی ای داشتند.

در آن ایام منافقین نامه ای سرگشاده به یکی از روزنامه ها دادند و از امام درخواست دیدار کردند،دو راه در این مسئله وجود داشت،یا امام می پذرفتند یا نمی پذیرفتند،اگر امام نمی پذیرفت عنوان می کردند که ما زندانی دو نظام هستیم،هم نظام شاهنشاهی و هم جمهوری اسلامی ما را زندانی کرد و مظلوم نمایی می کردند و از فضا به نفع خودشان بهره می بردند.

احمد پور گل از دستگیر شدگان منافقین طی سخنانی که تاکنون منتشر نشده است عنوان می کند که "ما بررسی کردیم و دیدیم نزدیک به دوازده تا شانزده نفر بصورت مستقیم در مسجد جماران مقابل افراد برای حفاظت از امام همواره می ایستند، ما از دو ماه قبل چهل نفر را به مس گر آباد برای آموزش دفاع شخصی بردیم،که سی هشت نفر از آنها انتخاب شدند،چرا که در جماران ما نمی توانستیم مسلح برویم.

اگر امام دیدار را می پذیرفت پس از آن یک فراخوان می دادیم و از میدان ولیعصر تا جماران دو ستونه می ایستادیم تا به حسینیه جماران برویم و نفرات سازمان را برای ترور امام وارد حسینیه کنیم.

قرار ما این بود تا به محض اینکه امام می آمد یکدفعه قریب به بیست و هشت نفر به پاسداران حمله می کردند و بقیه با یک حرکت به سمت امام می رفتند تا ایشان را از بین ببرند.

جالب است امام دیداری با خانواده شهدای اراک دارد،امام می فرماید "شما اسلحه را زمین بگذارید من به دیدار شما می آیم،به صلاح شماست که سلاح را زمین بگذارید و به دامن ملت برگردید"

یکی از اعضای منافقین اعتراف می کند که دوازده روز قبل از این قضایا ،رجوی از مرز پاکستان به فرانسه می رود و با آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها توافق می کند که اگر توانستند امام را از بین ببرند بعنوان آلترناتیو از سوی غربی ها پذیرفته شوند.

وقتی امام آن موارد را مطرح می کنند، همین فرد عنوان می کند که ما در تجریش در حال کار بودیم که یکباره فراخوان می کنند که سریع به خانه تیمی خیابان شریعتی راس ساعت دو و هشت دقیقه بیایید، سر ساعت حاضر شدیم و مانند همیشه نشستیم.

آن موقع هنوز خط پنهان شدن نبود، من می دیدم که رجوی در اتاق کناری به سرعت قدم میزند، یکدفعه آمد و گفت "اسرائیلی ها ما را لو دادند، این صحبت خمینی را شنیدید، او کاری کرد که هم ما را نپذیرفت و هم به مردم گفت که ما دروغ می گوییم و اسلحه به دست هستیم"


فارس