تیمورتاش به همراه جمعی از امرای لشگری در محوطه کاخ گلستان


2069 بازدید


تیمورتاش به همراه جمعی از امرای لشگری در محوطه کاخ گلستان