تیمورتاش به همراه جمعی از امرای لشگری در محوطه کاخ گلستان


1817 بازدید


تیمورتاش به همراه جمعی از امرای لشگری در محوطه کاخ گلستان