شام برادرانه!


2224 بازدید

شام برادرانه!
دعوت لژ فراماسونری خیام از برخی ماسونها جهت شرکت در مراسم استقرار و تنصیب ناصر یگانه به سمت استاد لژ مزبور
اخیراً از طرف لژ مذکور دعوتنامه‌ای جهت 31 نفر از ماسونها ( از جمله نامبردگان زیر) ارسال گردیده است:
1ـ علی پرتو، وزیر دادگستری استاد پیشین لژ فراماسونری کورش (منوچهر پرتو وزیر دادگستری می‌باشد).
2ـ ناصر یگانه، وزیر مشاور عضو لژهای فراماسونری خیام و خواجه نصیر طوسی
3ـ طاهر ضیائی، سناتور عضو لژهای فراماسونری تهران، کورش و ژاندارک
4ـ حسن مصطفوی نائینی، نماینده مجلس شورای ملی استاد سابق لژ فراماسونری کورش و عضو ژاندارک
5ـ حسن امامی، امام جمعه تهران استاد لژ فراماسونری نور و عضو لژهای فراماسونری خیام و کورش
متن دعوتنامه:
«آقای محترم و برادر عزیز، با کمال احترام از آن برادر گرامی دعوت می‌شود برای حضور در جلسه استقرار و تنصیب برادر دکتر ناصر یگانه ح . 11 انتخاب شده ل محترم خیام که در ساعت شش بعد از ظهر روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1348 (12 مه 1969) توسط برادر ارجمند دکتر مرتضی رسا استاد تنصیب کننده انجام می‌گردد به محل انجمن رازی، خیابان انوشیروان دادگر ـ تشریف بیاورند و در شام برادرانه که از طرف استاد ارجمند شرکت فرمایید. »
از طبقه‌بندی سری خارج گردید.