گزارشی از سخنرانی آیت الله فلسفی در مسجد ارک


2303 بازدید

گزارشی از سخنرانی آیت الله فلسفی در مسجد ارک


درباره : منبر شیخ محمد تقى فلسفى واعظ در مسجد ارک

تاریخ 3/6/1337

در مسجد ارک هیئت دینى صنف چوب فروش شبها مجلس روضه آورده‏اند و در این مجلس روضه، شیخ محمدتقى فلسفى منبر میرود دیشب جمعیت زیادى بوده است فلسفى دیشب درباره غلبه حق بر باطل صحبت کرد اظهار داشت آقایان خداوند میفرماید من و رسولان همیشه غالب میباشیم و این موضوعى که خداوند در قرآن مجید ادعا میفرماید چنانچه تاریخ انبیاء و احادیث و اخبار نشان میدهد همین طور هم میباشد همیشه مردان خداوند غالب بر باطل بوده‏اند چنانچه مردان باطل چندروزى آمدند و جولانى دادند بالاخره نیست و نابود شدند و تاریخ در باره غلبه حق بر باطل همیشه قضاوت میکند در این زمینه فلسفى صحبت مفصلى کرد گفت گر چه غلبه حق بر باطل امکان دارد مدتى طول بکشد چنانچه در پیشرفتهاى علمى دنیا ما مشاهده میکنیم یک مرد عالم و دانشمند براى اینکه فرضیه علمى خود را خودش بکرسى بنشاند مدتى وقت لازم دارد وقتیکه مدتى طول کشید آن فرضیه علمى در تمام دنیا نبوغ و رشد خواهد کرد آقایان دین اسلام چون دین علم و منطق و عمل است اگر در روزگار امروز نتوانست در تمام دنیا رشد کند براى آن است که هنوز مردم دنیا در جهل و نادانى هستند بالاخره دین اسلام پرچم خودش را در تمام دنیا خواهد کوباند چون با عقل و منطق همراه میباشد آقایان خیال نکنید که اروپائى‏ها و امریکائیها که امروز اینهمه صنایع بمب اتم و هیدروژنى اختراع کرده‏اند عاقل میباشند اینها عاقل نیستند چون هنوز امریکا و دین مسیح نتوانسته است موضوع سیاه پوست و سفید پوست را حل کند امریکاى متمدن حالا هم جنگ بین سیاه و سفید دارد آیزنهاور یکدفعه تصمیم گرفت از سیاه پوستان یک نفر وزیر بکابینه‏اش بیاورد این موضوع مورد اعتراض سفید پوستان واقع شد در تمام شئون امریکائى سیاه پوستان کوچکترین مداخله‏اى ندارند و دولت روسیه هم یک مدت این موضع را علم عثمان کرده و بر علیه امریکائى‏ها تبلیغ کردند و دولت امریکا هم نتوانست این معضل را حل کند پس از این معلوم میشود که اینها مردمان عاقلى نیستند و هنوز نمیتوانند درک قوانین اسلام را بکنند و هنوز عده‏اى از مردم دنیا رشد پذیرفتن دین اسلام را ندارند آقایان در یکى از احادیث دارد که وقتى امام زمان ظهور میکند که تمام دنیا را عقل و منطق فرا بگیرد تمام این فجایع و بى دینى‏ها و پست فطرتى‏ها مقدمه ظهور یک عقل کل یعنى حضرت صاحب الزمان است و بدانید غلبه با خداوند است و اگر این غلبه طول بکشد اشکالى نخواهد داشت و اسلام موضوع سیاه و سفید را بخوبى حل کرده است صحبت‏هاى فلسفى در اطراف موضوعات فوق بوده است.