ماجرای ارسال یک مشعل از اسرائیل به ایران


تاریخ سند: ۳ مرداد ۱۳۴۳

محرمانه

فرستنده: ساواک تهران

گیرنده: تیمسار ریاست ساواک-اداره کل سوم

موضوع: ارسال مشعل از کشور اسرائیل

شخصی به نام ژابد تبنسکی یکی از بانیان کشور اسرائیل که در چند سال پیش در خارج از خاک اسرائیل فوت نموده است که اخیراً جنازه این شخص به اسرائیل حمل گردیده و رئیس جمهور اسرائیل به منظور تجلیل از روح این شخص دستور داده مشعل‌هایی روشن کنند و این مشعل‌ها را به ممالک یهودی‌نشین بفرستند، آقای ناصر بنایان مدیر باشگاه ورزشی کوروش که در اسرائیل به سر می‌برد از رئیس جمهور اسرائیل تقاضا می‌نماید تا از این مشعل‌ها به ایران نیز فرستاده شود. در نتیجه طبق اطلاع مراتب به عرض تیمسار ریاست تربیت بدنی می‌رسد و با موافقت ایشان این مشعل به ایران فرستاده می‌شود و در تاریخ ۴۳/۴/۱۱ این مشعل از طرف پلیس تهران با یک موتورسیکلت‌سوار از فرودگاه مهرآباد تا باشگاه کوروش مشایعت می‌شده است.

رئیس ساواک تهران-مولوی

[دستخط  سرهنگ مولوی:]این عمل سوء‌تفاهماتی بین روحانیون ایجاد کرده است


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
ماجرای ارسال یک مشعل از اسرائیل به ایران