130 هزار نسخه اثر خطی و چاپ سنگی درکتابخانه آستان قدس رضوی


8737 بازدید

130 هزار نسخه اثر خطی و چاپ سنگی درکتابخانه آستان قدس رضوی

به گزارش روابط ‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کارشناس مسئول ادارۀ مخطوطات این سازمان اعلام کرد: «در سال 95، بیش از یک هزار و 600 نسخه خطی و چاپ سنگی، از طریق خریداری و اهدا ،جذب گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی شد که افزون بر یک هزار و 200 منبع آن، منابع نفیس خطی است و با افزوده شدن این منابع جدید، شمار منابع این گنجینه، از مرز 130 هزار نسخه گذشت.»

سیدمحمدرضا فاضل هاشمی افزود: «بیشتر منابعی که سال گذشته به این گنجینه افزوده شده، اهدایی ارادتمندان علی‌بن موسی الرضا(ع) است که شامل بالغ بر یک هزار منبع بوده و نیمی خطی و نیمی چاپ سنگی است و افزون بر 600 منبع نیز در طول سال خریداری شده است.»

وی به فهرست‌نویسی نسخ خطی اشاره و تصریح کرد: «بالغ بر 6 هزار نسخه از منابع موجود در سال 95 فهرست‌نویسی شده که شامل کتب خطی، چاپ سنگی، نسخ دیجیتالی، میکروفیلم و نسخ دست‌نویس بوده است.»

فاضل هاشمی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، روزانه پاسخگوی بسیاری از محققین و مؤسساتی است که برای دریافت تصاویر نسخ خطی به گنجینه کتب خطی این کتابخانه مراجعه می‌کنند، بیان کرد: «سال گذشته بالغ بر هزار نفر از محققین به این مرکز مراجعه نموده‌اند و بیش از یک هزار و 200 نسخه فایل دیجیتال به متقاضیان ارائه شده است و به طور کلی، خدمات دهی کتب خطی و چاپ سنگی دیجیتالی به محققان، بیش از 600 نسخه‌ بوده است.»

کارشناس مسئول ادارۀ مخطوطات در این رابطه ادامه داد: «همچنین بیش از هزار مورد به صورت تلفنی و حدود 300 مورد اینترنتی به محققان خدمات‌رسانی شده و بالغ بر 600 مورد راهنمایی منابع و مشاوره علمی به محققین انجام گرفته است.»

گفتنی است که گنجینه مخطوطات آستان ‌قدس رضوی، پیوسته به واسطه قداست معنوی، اعتماد مردمی و نگهداری و حفاظت دقیق علمی و تجربی، روزانه پذیرای بسیاری از مصاحف شریف و کتب خطی و اسناد تاریخی است که پس از ثبت و فهرست‌نویسی، در اختیار علاقه‌مندان به آثار معنوی و تاریخی قرار می‌گیرد.


سایت سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی