به مناسبت دستگیری جان پاتیس، جاسوس آمریکایی در 29 خرداد 1365

مروری بر جاسوسی‌های شیطان بزرگ در ایران


1611 بازدید

مروری بر جاسوسی‌های شیطان بزرگ در ایران
یکی از ابزارهای مهمی که آمریکا برای رسیدن به اهداف اولیه و ثانویه خود (بر اندازی و تضعیف) به کار می گرفت، جاسوسی بود؛ طراحی و اداره فعالیت های جاسوسی نیز عمدتاً سازمان سیا  انجام می گرفت.


خبرگزاری دانشجو