سخنگوی سازمان ملل: آیت‌الله خمینی منشأ قانون اساسی ایران بود


خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸:

«خبرنگار بخش فارسی صدای امریکا در مقر سازمان ملل متحد گزارش داد: شب گذشته کسانی که از مقابل مقر سازمان ملل متحد می‌گذشتند، پرچم سازمان ملل را نیمه‌افراشته دیدند. پرچم آبی سازمان ملل متحد به مدت ۲۴ساعت نیمه‌برافراشته ماند. دلیل نیمه‌برافراشته‌ بودن پرچم را از سخنگوی دبیرکل جویا شدیم. آقای فرانسوا جولیانی گفت که بخش پروتکل سازمان ملل متحد، پرچم را به دلیل درگذشت آیت‌الله خمینی به حالت نیمه‌برافراشته درآورده است. زمانی که یکی از خبرنگاران به سخنگوی دبیرکل یادآوری کرد که آیت‌الله، رهبر سیاسی ایران نبود، سخنگوی دبیرکل گفت: آیت‌الله خمینی منشأ قانون اساسی ایران بود.

با توجه به اینکه سازمان ملل متحد بیانیه رسمی در مورد درگذشت آیت‌الله منتشر نکرده است، نیمه‌برافراشتن پرچم یک سازمان بین‌المللی، خبری جالب به نظر می‌رسد.»


سخنگوی سازمان ملل: آیت‌الله خمینی منشأ قانون اساسی ایران بود