کمیسیون مشترک ساواک و ژاندارمری


2498 بازدید

کمیسیون مشترک ساواک و ژاندارمری
از : شهربانى قم

به : فرماندارى محترم شهرستان قمچون روزهاى 25و26و27 ماه جارى مصادف با ایام سوگوارى رحلت امام جعفر صادق علیه‏السلام است. علیهذا براى پیش‏بینى و جلوگیرى از حوادث احتمالى و وقایع نامطلوب تقاضا دارد کمیسیونى با حضور ریاست ساواک و فرماندهى هنگ ژاندارمرى قم تشکیل تا در این مورد بررسى لازم بعمل آید.

رئیس شهربانى قم ـ سرهنگ حمید اکسیر

رونوشت جهت اطلاع ریاست ساواک قم ارسال و بموجب اطلاع واصله روحانیون مخالف دولت و طرفداران خمینى در نظر دارند در روزهاى مذکور تظاهراتى بنمایند.

رئیس شهربانى قم ـ سرهنگ حمید اکسیر

24/11/44 35655/5