اختلاف هویدا با مجلس


2165 بازدید

اختلاف هویدا با مجلس
موضوع : اختلاف آقاى نخست‏ وزیر با مجلس شوراى ملى پیرو : 31173/20/7/م ـ 17/12/45

به : 322 تاریخ 18/12/45

از : 20/7/ م شماره : 31175/20/7/م

پیرو گزارش قبلى درباره اظهارات حسین معتمدى نماینده اصفهان در جلسه علنى مجلس شوراى ملى راجع به مسافرت آقاى وزیر اطلاعات به خارج از کشور با بودجه دولت و پاسخ آقاى هویدا نخست‏وزیر در این مورد به استحضار مى‏رساند بعدازظهر روز گذشته نیز بحث درباره بودجه در جلسه علنى مجلس شورا با حضور آقاى نخست‏وزیر ادامه یافت و تا ساعت 2230 طول کشید و آقاى هویدا عقیده داشت که معتمدى باید بیاید و از مطالبى که گفته عذرخواهى کند ولى اکثریت نمایندگان و حتى مهندس ریاضى رئیس مجلس با پافشارى زیادى که آقاى نخست‏وزیر در تحمیل عقیده خود داشت موافقت نکردند و معتقد بودند ایشان باید معذرت بخواهد نه معتمدى و در خاتمه جلسه نخست‏وزیر به صورت قهر و اعتراض جلسه را ترک کرد و گفت من مى‏روم و دیگر به مجلس نمى‏آیم و جریان را هم به عرض اعلیحضرت مى‏رسانم.

نظریه منبع :

قهر و اظهارات آقاى نخست‏وزیر بین نمایندگان اثر خوبى نداشت و مصلحت آن است که جلسه خصوصى مجلس تشکیل شود و ایشان به نحوى صحبت‏هاى خود را ترمیم نمایند و به طور مثال مى‏گویند که منظور او از احاله مسئله به دادستانى این بوده که بازرسى کل کشور در اتهامى که به وزیر کابینه وى وارد شده رسیدگى نماید و اشتباها از دادستانى نام برده است و معتمدى نیز در جلسه خصوصى اظهار بدارد که سوءتفاهمى پیش‏آمده و در گفتارش تندروى شده و موضوع فیصله یابد. قبلاً از طریق بخش طى گزارشى به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید

در پرونده‏هاى مربوطه بایگانى شد در پرونده دولت به کلاسه 225012 بایگانى شود 22/12/45