کتاب فاتحین جهانی تجدیدچاپ شد


1484 بازدید

کتاب فاتحین جهانی تجدیدچاپ شد

برخلاف آن‌چه تاریخ رسمی جهان روایت می‌کند و عموم جهانیان تصور دارند، نویسنده کتاب  فاتحین جهانی معتقد است که جنگ جهانی دوم را نه آدولف هیتلر، بلکه اشخاص و کانون‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند یهودی آمریکا و اروپا با اغراض خاص خود آغاز کردند و هیتلر همچون فرمانده فریب خورده تنها میدان دار جنگ بود.یهودیان نه فقط اوضاع و امور را در دوران جنگ بلکه پس از جنگ نیز مطابق برنامه و هدف خود مدیریت کردند و پیش بردند.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)دراین کتاب که به چاپ سوم رسیده  است چگونگی حضور و نفوذ یهود در ارکان قدرت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اروپا و آمریکای آن زمان و به‌علاوه اسرار ناگفته و پنهان تاریخ آن دوران و بازیگران پشت پرده آن، به صورت بسیار شگفت‌آوری، آن‌چنان بازخوانی و روایت شده است که کاملاً در تقابل با روایت‌های تاریخ رسمی جهان یعنی تاریخ‌نگاری غربی ‌ـ ‌صهیونی است.لوئیس مارشالکو نویسنده کتاب می‌گوید: جهان ما با همه قارّه‌های آن ـ به صورت آشکار یا پنهان ـ تحت سلطه این ناسیونالیسم یهودی قرار دارد.این واقعیت را از طریق به کارگیری پاره‌ای روش‌های خاص به وضوح می‌توان نشان داد.

در این عصر والای دموکراسی (!) اگر اقدامی ضد یک حکومت، طبقه و یا شخص صورت گیرد، کاملاً مجاز و آزاد و بدون هیچ مخاطره است اما اگر همین کار در مخالفت با یهودیت یا حتی یک یهودی انجام گیرد، یهود بین‌الملل چنین وجود متجاوزی را ـ خواه یک فرد تنها باشد و خواه یک ملّت بزرگ ـ از صحنه زمین حذف خواهند کرد.

این کتاب شامل ۱۹ فصل ازجمله قدیمی‌ترین «مرام نازی» در جهان - معنای مقاومت مسیح  سلام الله علیه - تسلّط بر جهان در سه مرحله - بانکداران میلیونر از بلشویک‌ها حمایت می‌کنندو...میباشد.این کتاب در سال ۱۹۵۸ به قلم یک نویسنده و محقق مجارستانی نوشته شد.

نویسنده: لوئیس مارشالکو

مترجم: دکتر عبدالرحیم گواهی ناشر: حامیان آزادی قدس (وابسته به جمعیت حامیان آزادی قدس شریف)


قدسنا