پرسشنامه تکمیل شده توسط شهید باهنر در ساواک


پرسشنامه تکمیل شده توسط شهید باهنر در ساواک
در اولین روزهای بهمن‌ماه 1350 نامه‌ای به مدیریت کل اداره سوم ساواک می‌رسد که از او میخواهد به دکتر محمدجواد باهنر «ابلاغ نمایند روز یکشنبه هفدهم بهمن 1350 ساعت 10 با در دست داشتن 4 قطعه عکس جدید خود به ساختمان شماره 4 مراجعه نماید.» این احضارها که معمولا با هدف تکمیل پرونده و اطلاع از آخرین وضعیت تحت نظر انجام می‌شد، با تکمیل فرم مشخصات و اطلاعات همراه بود. شهید باهنر در روز مدنظر حاضر شده و دفترچه سه صفحه‌ای اطلاعات فردی را پر می‌کند. فرم تکمیل شده، سه روز بعد توسط اداره سوم ساواک جهت استحضار به دفتر ریاست ساواک ارسال می‌شود.

تصویر پرسشنامه تکمیل شده توسط شهید باهنر به شرح زیر منتشر می‌شود: